duminică, 3 ianuarie 2010

ALBUM

Fără loc

Lunatic fără lună
În zorii-ntunecării,
El sapă o fîntînă
Chiar în adîncul mării.

Nu i-a ajuns pămîntul,
Nu-ncape nici în ape
Şi în zadar mormîntul
În cer o să şi-l sape.


Poetul

Poetul e asemeni păsării oarbe.
Îşi deschide aripile numai atunci
Cînd deja căderea îl absoarbe,
Cînd cerurile toate îi dau brînci.

Şi zboară şui, la întîmplare,
Parcă trasează hieroglife prin văzduh
Ori parcă s-ar feri de-un avion de vînătoare,
Văzut numai de radarul din duh.

Poetul nu ştie nici cum, nici cînd, nici unde.
El ştie numai stoluri de cuvinte să-ngrozească
Şi să le-mprăştie oricum, oricînd, oriunde,
În altă limbă, negrăită şi totuşi omenească.


Fachir

Sînt un fachir pe-un aşternut de cuneiforme.
Aşează-mi pe piept mari blocuri de piatră, de beton,
Aşează-mi cartiere şi oraşe enorme
Şi şosele, făcute suluri, ca asfaltul-carton.

Ele vor intra îndată-n levitaţie,
Vor deveni transparente pentru lumină,
Pentru gravitaţie.
Se vor legăna în ritm de respiraţie,
Vor tresări la fiecare bătaie de inimă.

Şi poate ca odată
Te vei aşeza şi tu şi atunci
Voi lăsa cuiele să mă străbată
Şi să se-nfigă-n tine, atît de multe şi atît de lungi
Că nu ne-am mai putea desprinde vreodată.


Orb

Mi-a căzut vederea în alt spectru
Şi luminii îi păstrez numai o amintire,
Precum un rege în exil mai poartă sceptrul
Unui regat rămas închipuire.

Aici se vede totul doar în nuanţe
Ale unei aceleiaşi, de nedescris, culori
Şi nu se mai disting volume şi distanţe;
Nici umbre nu-s, căci strălucesc întruna mai mulţi sori.

Conturul tău e şters şi-ntredeschis
Din loc în loc. Făptura ţi se varsă,
Amestecîndu-se cu lumea, ca-ntr-un vis,
Şi lumea de prezenţa ta e arsă.

Prins în haremul de iluzii, eram beat,
În vremea cînd erai multicoloră.
Şi sînt acum mahmur de un păcat,
Privindu-te cum naşti secundele de-aici,
Din pîntecul rotund precum o oră.


Dorinţă

Aş vrea să am telecomanda
Cu care să îţi sting lavanda
Feromonilor, atunci cînd pleci
În codrul de beton, cu înguste poteci.

Ţi-aş face şi imaginea mai întunecată,
Păstrînd doar pentru mine strălucirea ta, toată.
Ţi-aş da mai încet şi sonorul, cuvîntul.
Dar mai ales aş vrea să opresc vîntul.

De cîte ori îţi suflă în pînza unei rochii
Se dezlipesc retine şi sîngerează ochii.


Nu

Nu-i vina ta că nu m-auzi.
Te strig cu ultrasunete, ca delfinii,
Şi îmi răspunzi chiar cu ecoul meu,
În care ţi-ai înfipt misterele ca spinii.

Nu-i vina ta că nu te mai vezi.
Te-am îmbrăcat numai în ultraviolete,
Doar ca să ştiu că te bronzezi
În nuanţe de culori secrete.


Hai

Să mîngîiem o piatră suferindă,
Cînd printre degete îi strecurăm nisipul,
Şi să privim în lună, ca-n oglindă,
La soarele ce-şi adumbreşte chipul.

Apropie-te, să-ţi pot pipăi căldura,
S-ascult cum îţi grăbeşti metabolismul
Şi gîndurilor tale să le simt dantura,
Să le miros fiinţa, curenţii, magnetismul.

Apropie-te, să îmi guşti cuvîntul
Chiar de pe limba stoarsă de săruturi,
S-auzi cum ne atrage, spre miezul lui, pămîntul,
De mine cînd mă lepăd, de tine cînd te scuturi.


Întîlnire

Privirile noastre s-au întîlnit
Într-un arc de sudură.
Cuvintele au ţîşnit
Într-o respiraţie gură la gură.

Metastazăm unul în altul,nesfîrşit,
Ne amestecăm entropii şi natură
Şi se face tîrziu şi devreme, de mit,
Iar ora-nchide-n jurul nostru o curbură.

Ne înspăimîntă numai gîndul, dureros şi înmiit,
Că ne-am putea desprinde făptura de făptură,
Că totul are un sfîrşit.
Şi ne iubim cu încăpăţînare, cu ură.


Dor

Cu ochii împăienjeniţi de flori de gheaţă,
Privesc oriunde ca într-o oglindă
În care bîntuie, înveşmîntată-n ceaţă,
Făptura ta fierbinte, aburindă.


Şi-n gură-mi stau cuvintele de piatră,
Din care dinţii mei întruna muşcă,
Cioplindu-le pînă la forma care latră
Cu urletul de animal sălbăticit în cuşcă.Ferestre

Mai multe ferestre deschid deodată
Pe ecranul memoriei, ca-ntr-un calculator,
Şi tu apari în toate, multiplicată
De dor.

Ferestrele prezentului le las închise.
Mi-e teamă c-aş găsi numai oglinzi,
Abise,
Suferinzi.
Mi-e teamă că m-aş putea defenestra
În altcineva.


Big bang

Stelele se îndepărteaza una de alta.
Noi ne-am îndepărtat unul de celălalt.
Sap după tine-n amintire, cu dalta,
Şi aşchiile se împrăştie şi ele, în salt.

Ne ţine la distanţă o forţă centrifugă
Şi ne rămîne doar să credem în big bang
Şi să-nălţăm cîte o rugă
Ca lumea să se strîngă iar, ca-n ştreang,
Să ne supunem unei forţe centripete
Numai ca tot ce-a fost să se repete.


Comunicare


Cum ai putea să înţelegi ce spun,
Cînd orice cuvînt e doar un nume de familie ?
Mai bine-aş încerca să mă adun
Într-un freamăt şi să mă depun
Într-o cochilie.


N-ar mai fi nimic de-nţeles, de ne-nţeles,
Şi aş putea intra în rezonanţă
Cu freamătul tău, ce tot mai des
Mă doare de la distanţă.Casandra

Înfăşurată-n depărtare şi-n singurătate,
Ştii că prezicerile tale, toate, se vor împlini,
Că ai totdeauna dreptate,
Că dragostea mea va sfîrşi, într-o zi.

Numai că atunci te voi iubi
Cu dragostea altui bărbat,
Ce va purta acelaşi chip şi-acelaşi nume,
Apoi cu a altuia, şi a altuia, şi a altuia,
Pînă cînd îţi voi fi dat
Dragostea tuturor bărbaţilor din lume.


Cutia neagră

Îţi dăruiesc, încă de pe acum,
Cutia neagră a zborului meu.
Zigzagurile de foc şi de fum
Pe cerul ei vor rătăci mereu.

Şi ce a fost şi ce va fi
E păstrat acolo, ca în formol,
În dorul meu de a mă prăbuşi
Chiar peste tine, turn de control.


Cuşcă

Privesc printre oameni ca printre gratii.
Mai ajung la mine uneori cuvinte,
Printre zăbrelele de zgomot ale lumii
De acum şi ale celei de dinainte.

Chiar şi mirosul tău e vărgat
Şi-mbrăţişările îmi tatuează pieptul cu dungi
Iar sărutul tău are un gust de linii, ciudat,
Paralele şi decît noi mult mai lungi.


El

El se va naşte curînd.
Îl prevestesc cuvinte supersonice
Şi lumini cu viteză de gînd.
Sub scoarţa lucrurilor se mişcă plăcile tectonice.

Acul busolei se roteşte,
Limbile ceasului au stat.
Deja prin ochii mei el priveşte,
Eu am încetat.


Mansardă

Din mansarda lumii privesc
Şi nu mai pot să deosebesc
Lumina stelelor, atît de veche,
De lumina electrică şi pereche.

Din mansarda lumii strig
Tot întunericul din frig.
Şi niciodată nimic nu-i
La celălalt capăt al strigătului.

Din mansarda lumii mă arunc
În bărbat, în adolescent, în prunc,
În pasăre, în şopîrlă, în peşte,
În celulă, în tot ce mă prevesteşte,

Pînă în adîncul fărîmei de atom,
Unde îmi lepăd chipul
Şi asemănarea
De om.


Lunatic

Nopţile îmi sînt strivite între zile.
Umbrele îmi sînt zdrobite de lumini sub şenile.
Soarele mă opăreşte cu duşul lui fierbinte.
Sfîrîie şi se evaporă chiar şi răcoarea din cuvinte.

Orice atingere îmi lasă urme ca de fier încins.
De laserii din priviri sînt ars, pătruns, învins.
Încerc să mă feresc, să mă ascund, să fug
Dar fiecare pas aţîţă un rug.

Pînă cînd întreaga mea fiinţă începe să sîngere,
În zigzaguri, cu fulgere.
Pînă cînd izbucnesc eu însumi într-un foc de artificii,
Pe lîngă care celelalte flăcări par numai capricii.


Condiţie

Ca un cordon ombilical
Ce-a devenit un ştreang de sînge,
Mă ţine-n viaţă apa fără mal
În care se adună tot ce altul plînge.

Auzul mi-e desfăşurat timpan
Pe suprafeţe jupuite de tot ce-ar mai putea să sune.
Iar văzu-mi umple cerul subteran
Cu galaxii de ochi, în expansiune.

Mirosul meu străbate prin toţi porii,
Adulmecînd pe dinăuntru lucrurile-n putrezire,
Şi gustu-mi cade-n mii de limbi, ca meteorii,
Asupra lumilor mustind de otrăvire.

Şi tot ce-ating se surpă straniu
În cuvînt,
Îmbogăţit ca un uraniu,
De care mă-nspăimînt.


Concurs

Se adună ciungi şi ologi, surzi şi chiori,
Cocoşaţi, paralitici, buboşi, derbedei,
Buhăiţi, sîngerinzi, tuşitori
Şi-ndrăgostiţi, roşi de făptura altuia crescută-n ei.

Se adună în piaţa publică, în faţa mulţimii de orbi,
Şi fiecare vorbeşte despre boala de care e purtat.
Toţi vor fi daţi de mîncare la corbi,
În afară de unul, de cel ce va părea că-i cel mai sfîrtecat.
Mulţimea îi va unge rănile cu lacrimi
Iar pe el îl va unge împărat.


Fugă

Blocurile de gheaţă sînt tot mai mici
Şi distanţa dintre ele tot creşte.
Sar tot mai repede de pe unul pe altul,
Fug după ceva, ceva mă urmăreşte
Şi mă absoarbe saltul.

Ceea ce se ţine după mine e tot mai aproape,
Ceea ce vreau să prind îmi tot scapă
Şi nu-mi dau seama că deja alerg pe ape,
Deja sînt apă.


Oraş

Sîntem atît de mulţi, atît de-nghesuiţi.
Respirăm doar aer la mîna a doua.
De umbre grele, de beton, sîntem striviţi.
Scuipată de plămîni bolnavi pare şi roua.

E o aglomeraţie ca-n cimitir,
Doar că sîntem îngropaţi în picioare
Şi putrezirea noastră miroase a mir,
A benzină, a deodorante, a sudoare.

Miasma din lumina de neon
Se lasă în mine, mai grea ca o ceaţă.
Duhneşte a motor turat şi-a claxon
Şi chiar şi-n spray-ul tău, iubito,
S-a stins aroma de viaţă.


Natură

Fluturii mei cu cap vidia
Stîrnesc în natură spaima, invidia.
Florile mele învăţate să sîngere
O asupresc cu uimire, cu înfrîngere.

Lacrimile mele de diamant
Îi deschid răni, din care curge neant.
Fulgere globulare, ochii mei
Închid în ei
Şi retopesc toată natura,
Ca în privirea ta s-o dau de-a dura.


Adevăruri

Adevăruri trecute, închise-n chihlimbare,
Mi-e dor de voi ca de copilărie.
Pămîntul era plat şi statornic şi nici o schimbare
Nu-l putea face altfel decît în centru să fie.

Soarele se rotea în jurul lui,
La fel şi celelalte stele.
Astăzi pămîntul a devenit rotund şi haihui
Şi se învîrteşte şi se rătăceşte, odată cu mine, printre ele.


Condiţie

Sînt o greşeală a naturii,
Ţîşnit din marginile sale,
Cum e cuvîntul săgetat din arcul gurii,
Cum e scuipat argintul viu dintre metale.

Sînt un păcat de neiertat al firii
Şi-s refuzat de orice strop de lume,
Primit numai în regnul amăgirii,
Unde e totul distilat pînă la nume.


Muză

Cînd cad pe mine fulgii de lumină rece,
Să te apropii, să-i topeşti cu respirarea
Şi să mă speli cu roua lor de tot ce trece
Şi să îmi ştergi cu pleoapele-amînarea.

Cînd, frămîntat în plastilina vieţii, colorată,
Mă asupreşte teama de-a nu mai fi, vreodată, smuls,
Atunci să-mi dai iluzia făpturii tale, toată,
Şi vieţii împrumută-i puţin puls.


Indirect

Nu te mai pot privi decît indirect,
De fiecare dată, cu boltă.
Lumina se curbează către tine, imperfect,
Se descompune-n spectru, se revoltă.

Nu te mai pot striga decît ocolit,
Cu nume de lucruri îndepărtate,
Şi, abia după ce de ele s-a izbit,
Strigătul, spart în ecouri, spre tine străbate.

Nu mi te mai pot nici măcar aminti
Decît printr-un tunel de oglinzi, al uitării,
La capătul căruia se face prima zi,
Cu neliniştea de-atunci, a noastră, a mării.


Zbor

Ca un glonţ prin viaţa mea ai trecut.
La intrare ai lăsat o urmă discretă
Iar la ieşire un dezastru.
M-ai durut
La fel ca timpul, ca tot ce nu se repetă.

Ai lăsat în mine un gol, un tunel,
Prin care au trecut nişte fluturi,
După aceea au zburat, tot prin el,
Nişte fregate, nişte vulturi,
Apoi nişte păsări mai mari, de oţel.

Şi toate au trecut ca un vis
Şi mi-a rămas înăuntru doar cerul cu nori,
Peste care rănile s-au închis,
Înţelegînd că n-ai să treci de două ori.


Mesaj

Încă mai păstrez în telefonul mobil
Un ultim mesaj de la tine,
Aşa cum îl mai port pe cel ce-am fost copil,
Printre toţi străinii din mine.

Îl mai citesc din cînd în cînd
Şi-l înţeleg tot mai puţin,
Pe muchea dintre sentiment şi gînd,
Tot mai tocită de destin.

Ştiu că ar trebui să şterg acest mesaj.
Dar niciodată n-o să mă îndur
Şi viaţa mea o să rămînă doar un peisaj,
În care doar portretul tău prinde contur.


Suflete

Sufletul tău
E o republică.
Sufletul meu
E un regat.
Şi la palat
Şi-n piaţa publică
Regele umblă
Decapitat.


Radiografie

Secundele m-atacă toate deodată,
Ca peştii pirania,
Şi de sub carnea învechită, demodată,
Îmi dezvelesc şi oasele şi sufletul,
Toată pierzania.

Tu mă priveşti ca pe-o radiografie
Şi te sperii, te-ngrozeşti.
Nu seamănă cu vreo fotografie
De care te-ai îndrăgostit,
De care-ai îndrăzni să te îndrăgosteşti.

Te uiţi. Mă uiţi.
Dar îţi vei aminti cîndva
Cum oboseam murind de viu şi în picioare
Şi poate-ai să mă laşi să mă întind
Pe-o lacrimă de-a ta,
Precum o pată de petrol pe mare.


Ca şi cum

Ştim amîndoi că sîntem miliarde,
Şi nu numai doi, ca acum,
Iar asta ne doare, ne arde,
Dar hai să ne iubim ca şi cum.

Ştim amîndoi că sîntem trecători,
Şi poate nici măcar pe-acelaşi drum.
Cu picioarele pe pămînt, cu capetele în nori,
Hai, totuşi, să ne iubim ca şi cum.

Ştim amîndoi că sîntem doar bărbatul şi femeia
Iar restu-i numai vînt, vertical ca un fum,
Şi în genunchi te rog ca, tocmai de aceea,
Să ne iubim pînă la capăt ca şi cum.


Timpul dragostei

Tu mă străbaţi ca un timp,
Prin toţi porii.
Simt cum mă schimb,
Aud în tîmple şi în oase secundele ninsorii.

Ca timpul, tu nu mă răneşti
Dar mă brăzdezi de cicatrice
Şi mă prefaci în harta căilor pe care rătăceşti,
Desen ce-ncearcă, în zadar, să te explice.


Muzică

Am trecut urletul de lup prin saxofon
Şi muzica de orgă am tras-o-n ţevi de tun
Şi încăpeam, întreg, în orice semiton.
Iar azi doar în ecoul de-atunci încă răsun.

De la melancolie luam lecţii de canto;
În oricare octavă pîndea viaţa subită;
Dorul vorbea, aproape cu-nţeles, desesperanto.
Şi toate doar pentru că nu-ndrăzneai să-mi fii iubită.


Casă

Îţi voi face o casă din roci de pe alte planete,
Îţi voi face curte chiar o mare,
Voi împleti un gard din himere şi din lucruri concrete,
Cu poarta pe o stradă pietruită cu depărtare.

Şi-acolo te voi aştepta, pînă cînd vei veni să aprinzi
Lumina în ferestre, în pereţi, în oglinzi.


Poeţi

Fluvii cu maluri de apă, curenţii marini
Nu curg niciodată la vale.
Am rămas atît de singuri, de puţini,
Pe această altă cale.

Ne mai ţin în viaţă doar perfuzii
De lumină, ce ne mută pulsu-n vene,
Şi vedem cu sîngele iluzii,
Cînd ne coasem pleoapele cu gene.

Doar transplanturi ne-ar întoarce dinspre moarte.
Ne-am muta organele şi sufletele-n altul, în oricare,
Atîrnaţi în ştreangul unei arte,
Gîtuiţi de neasemănare.


Vîrste

A fost odată ca niciodată…
Toate poveştile sfîrşeau bine.
Asta şi cere, de fiecare dată,
Copilul din mine.

Dar astăzi totul se termină prost
Sau nici măcar nu începe.
Ar fi putut să fie şi n-a fost…
Copilul nu poate pricepe.

Copilul ştie beznele din noapte.
Cum să-i arăt tot întunericul din orb ?
Ori viermii dezbrăcaţi de fructe coapte ?
Ori, dezvelit de zbor, un croncănit de corb ?

Secundele se scurg cum picături de sînge
Şi mă prefac că numai le asud.
Copilul se preface cum că el le-ar plînge
Şi speră înţelesul lor să nu-l aud.


Ea

Moartea e tot ce am trăit deja
Şi nu îmi mai aduc aminte,
E tot ce am iubit cîndva,
E tot ce mă minţea
Şi nu mă mai minte.

Ea mă cuprinde tandru şi atît de lent,
Oriunde şi oricînd,
Sentiment cu sentiment,
Gînd cu gînd.

Aş vrea să mor dintr-o dată
Dar nu pot, ea nu se lasă.
E încă timidă, e încă mirată.
La mine, încă nu se simte acasă.

Poate voi reuşi nu numai s-o ating,
Ci şi în braţe-atît de tare ne vom strînge,
Încît mă va învinge
Şi am s-o înving
Şi-n colţul gurii voi surîde sînge.


Scris

A-ţi jupui pielea de pe chip
E totuna cu a-ţi pune o mască.
Poţi să îţi scoţi la suprafaţă întregul genotip
Şi totuşi nimeni n-o să te cunoască.

Zadarnic îţi întorci şi sufletul pe dos
Şi-l porţi pe dinafară, ca pe un pardesiu,
Şi-apoi degeaba ţi-l dai jos.
E prea tîrziu, e prea pustiu.

Să mergi pe sîrma de la marginea uitării,
Legat de amintiri cu sfori prea slabe,
Doar ca să cazi şi să îţi frîngi şira spinării
În vertebre, în silabe…


N-a fost să fie

Am căzut cu mine însumi la învoială
Să nu mă mai las asuprit de îndoială.
Tot ce se întîmplă are deja o aromă
De zaruri aruncate într-o axiomă.

Lumea s-a limpezit ca un tablou naiv
De cînd n-o mai tulbură nici un motiv.
Şi pare mai apropiată şi mai vie
De cînd totul se preface că aşa a fost să fie.

Şi numai uneori secundele din alte zile
Mai ies la suprafaţa împietrită, ca nişte fosile,
Dar tot ce-atunci era durere de neîndurat
E azi doar mîncărime într-un membru amputat.


Masca

Nu mai iese de mult din camera de la azil
Şi nici din amintirile pe jumătate inventate,
Aproape toate de pe cînd era copil,
Doar cîteva din alte vîrste, parcă mai îndepărtate.

Pleoapele-i trase şi ferfeniţite nu se mai închid
Şi pentru ochii săi lumina-i doar arsură.
E-aproape orb şi-n universul translucid
Auzul i s-a dilatat peste măsură.

Aude cicatricile cum iar îi crapă,
Surd apăsate de arcade, de pomeţi,
La fel ca un asfalt pe care dinăuntru-l sapă
Rătăcitoare rădăcini, în căutarea altei vieţi.

Aude şi cum buzele-i, ca strînse în tendoane, se retrag
Şi-i zgîrie gingiile însîngerate, ulcerate.
Şi-aude pînă şi timpanele, cu fîlfîitul lor de steag.
Şi lacrimile şi le-aude cum scîrţîie, sărate şi uscate.

Îşi recompune în auz întregul chip: în mijloc o spărtură
Cu marginile numai cioturi, zdrenţuite.
Sub ea, un rînjet fără dinţi, o fundătură.
Deasupra, două cratere, de-ntunecime adîncite.

Şi-aude pielea feţei cum sună-n nuanţe pămîntii,
Cum o brăzdează-n riduri parcă-ntregul timp,
Şi bube-i seamănă, mai proaspete şi mai tîrzii.
Şi-aude urîţenia cum radiază ca un nimb.

Şi-aude şi trecutul, cînd încă mai ieşea în lume
Şi încă încerca să se arate de sub mască
Şi cînd abia-ncepea să afle cum e
Ca nimeni să nu te mai recunoască.

Aude cum s-a rupt apoi de tot, de toate,
Cum nici chiar el nu se mai regăsea-n oglindă,
Cum se surpau alcătuirile şi plăsmuirile ciudate
De care înainte reuşea să se agaţe, să se prindă.

Aude şi cum a-nceput să nu mai vadă
Şi cum i se-nchirciră mîinile ca nişte gheare,
Întoarse către sine ca înspre o pradă,
Cînd să apuce altceva nu au mai fost în stare.

Aude şi cum a căzut în sine
Ca-ntr-un mormînt pe care îl purtase-nchis pînă atunci.
Aude totul şi din ce în ce mai bine.
Mai vede doar uitarea, cu braţe multe, lungi.


Plajă

Printre sute de cearşafuri şi prosoape,
Doar ici şi colo mai respiră cîte-o dungă de nisip
Şi trupurile goale sînt întinse-atît de-aproape,
Încît par toate a avea, multiplicat, acelaşi chip.

Stau aliniate ca-ntr-un cimitir de suprafaţă,
Avînd la capete, în loc de cruci, umbrele.
Cîte o arătare verticală, stranie, parcă învaţă
Să-şi tragă umbra peste şirurile fără umbră, paralele.

Alte iviri se zbat în apa de la mal,
Parcă salvate tocmai dintr-un naufragiu.
Iar eu privesc cum timpul năvăleşte, val cu val,
Şi cum nu scapă nimeni de pe plajă din carnagiu.


Evocare

Plutea în aer un fel de încordare,
Un cîmp de linii frînte de la unul către celălalt,
Ca între polii unei forţe temătoare,
Nehotărîte între curgere şi salt.

Schimbam cuvinte şi priviri şi gesturi
Parcă prin cabluri de înaltă tensiune.
Ne încrîncenam să ne trimitem şi ultimele resturi
De fiinţă, ca prin minune.

Şi chiar cădeam uneori în transa comunicării perfecte,
Făceam levitaţie în picioare şi drepţi,
Feriţi de bruiajele lumii ca înăuntrul unei secte
Cu numai doi adepţi.

Şi trec anii scurţi, cu zile lungi.
Sîntem tot ai nimănui şi-ai tuturora.
Ne mai amintim de ce a fost atunci
Ca de-un loc de veci închiriat cu ora.


Întîlnire

E ceva nou... Nu îmi dau seama...
Cînd repede, cînd încet... Ca un puls
Care înnoadă uimirea cu teama
Că acel ceva, ca o inimă exterioară, mi-ar putea fi smuls.

Tresare şi în lucruri, nu doar în mine.
Şi nu-l percep cu simţurile ştiute.
E bucuria, dusă pînă la ruşine,
A întîlnirii unei lumi necunoscute.

Şi sînt din ce în ce mai încordat, mai atent,
Ca nu cumva ceva din el să îmi scape,
Şi îl prefac în emoţie, în sentiment,
În tot ce în mine încape şi-n ce nu mai încape.

Îl adun de peste tot, dinăuntru, din afară,
Mă amestec cu el, mă pierd, mă schimb
Şi, mai ales, cad din minciuna ceasurilor, care doar măsoară
Ce poate eu chiar simt de la o vreme: timp...


În oglinzi

În salonul de coafură
Erai multiplicată de oglinzi, la nesfîrşit.
Ecoul surîsului îţi umbla din gură în gură,
Ochii tăi mă priveau din toate părţile, înzecit, însutit.

Încercam de peste tot să te adun,
Să te recompun,
Să ajung iar la tine, una.
Dar numai de şuviţele tale de parfum
Reuşeam să mă mai agăţ, cu gîndul, cu mîna.

Şi astăzi mai caut să dau la o parte
Toate chipurile de-atunci de pe tine.
Şi mă rănesc şi sîngerez lumini
Pe cioburile hologramei tale sparte,
Risipite pretutindeni în mine.


Evocare

Cu un suflet abstract de gingaş
Te iubeam, aproape imaterial,
Aşa cum doar un fost sinucigaş
Mai poate fi sedus de prospeţimea altui ideal.

Te iubeam de foarte departe din mine.
Te mîngîiam numai cu degetele din mănuşa privirii.
Ca nu cumva să zgîrie cînd m-agăţam de tine,
Smulsesem unghiile iubirii.

Poate că mai păstrezi de-atunci un aşternut
De vorbe cu-nţelesurile arse pînă la căldură,
O caracatiţă de-mbrăţişări, cu braţele-amputate dintru început,
Un cor de sărutări rămase doar pe-o gură.


Din bucăţi

Oamenii sînt făcuţi din bucăţi
Moştenite de la alte generaţii, asamblate.
S-ar putea desface şi reface toţi,
Din trupuri, chipuri, suflete prefabricate.

S-ar putea recompune la fel
Sau şi-ar putea schimba între ei
Cîte un picior, o mînă, un deget cu inel,
Un umăr, un şold, un cap cu idei.

Sîntem toţi atît de asemănători şi de întîmplători,
Încît de ne-am amesteca nu s-ar cunoaşte.
Mi-aş lăsa inima să bată în copiii tăi din flori
Şi amintirile în cei pe care niciodată nu-i vei naşte.


Dilemă

Mă vizita, de la o vreme, corcitura
Între înger şi pasăre măiastră.
Uneori îşi lăsa făptura
Sau măcar umbra la fereastră.

Alteori îmi arunca în geam,
Din zbor, găinaţi de diamant,
Pe care îi vedeam şi auzeam
Cum luceau şi sunau a neant.

Acum şi-a făcut la mine cuib
Şi l-a părăsit, după ce a depus ouă.
Şi nu ştiu: să le clocesc... să mă îmbuib...
Sau niciuna... sau amîndouă...


Exil

Exilat pe-o insulă din specia umană,
Mi se face dor de vremea cînd eram copac
Şi-un altoi puteam să cresc în fiecare rană,
Să mă schimbe şi să îl prefac.

Şi de timpu-n care eram piatră îmi e dor.
Sîngeram în lume praful, pulberea, nisipul,
Care se împrăştiau întîmplător,
Însă îmi păstrau în oricare grăunte întreg chipul.

Şi aş emigra măcar
Pînă în copilărie,
Unde şi singurătăţile şi-nstrăinările ne par
De poveste ori de jucărie.


Treptele zborului

Ca pasărea intrată în turbina unui avion de vînătoare,
Sar dintr-un zbor într-un alt zbor.
Şi trec apoi în dîra care pare
Un fir desfăşurat din ghemul unui nor.

Iar gravitaţia mă lasă parcă-n pace,
Însă îmi dă tîrcoale gîndul unui nou păcat,
Că mă va înghiţi şi-n altceva mă va preface
Motorul timpului, pe care îl aud, supraturat.


Invazie

Hoarde de lucruri migrează către noi.
E o invazie barbară de obiecte.
Rafale de seminţe de nevoi,
Ce încolţesc în împliniri ce par perfecte.

E o materie de neoprit, cotropitoare,
Ce în fiinţa noastră se inseră
Ca noi organe, apărute într-o prea rapidă adaptare,
În care un piston al timpului a comprimat o eră.

Şi totul se petrece nefiresc de natural
Şi se consumă în atîtea acte,
Că pare că altoiuri din regnul mineral
Au prins în vegetaţii de sentimente şi idei abstracte.


Nuntă

Să vii la nuntă îmbrăcată-n flori;
Eu am să vin înveşmîntat în fluturi,
Într-o biserică clădită din ninsori
De dinainte de-nceputuri.

Să vii la nuntă parfumată cu benzină;
Eu am să vin pudrat cu praf de puşcă.
În toate părţile, ca o lumină,
Ţîşni-vor îngerii şi demonii ţinuţi în cuşcă.


Noi toţi

Eu sînt mai mulţi, un lanţ întreg, nesfîrşit.
Unul singur şi întreg eram doar în copilărie.
În trupul meu, devenit neîncăpător şi de nelocuit,
Sînt mai mulţi cei care mor decît cei care învie.

Şi tu eşti mai multe, toate simultane.
Şi numai una dintre ele este a mea.
Copilul din mine a ales-o-ntre mame
Şi toţi bărbaţii mei or s-o vrea.

În toate celelalte,
Apropiate străine,
Mă opresc doar uneori,
Ca în nişte halte
Dintre tine şi tine,
Dintre mine şi tine,
Dintre mine şi mine.


Hai

Hai să mîncăm otrăvuri lente,
Să bem veninuri care-ncet ucid,
Să inhalăm toxine leneşe, latente,
Să ne deschidem porii
Pentru leacuri de sfîrşit treptat, lucid.

Hai să murim mai amînat, în rate,
Mai multe morţi, prelungi şi paralele,
Şi să trăim din cînd în cînd, pe apucate,
În spaţiul strecurat printre zăbrele.


Îmbrăţişare

Vreau să te văd, să te aud,
Să-mbrăţişez numai cu simţurile indirecte
Făptura ta de aer şi lumină, pînă o asud
Într-o iluzie a unei întîlniri perfecte.

Apoi să-mi cazi şi în miros şi-n gust,
Să îţi descopăr alchimia,
Şi să mă laşi s-adun pe palme ce-ai mai frust,
Melancolia, bucuria.

Şi-apoi încă un simţ voi inventa,
Cu care să te pot păstra.


Dialog

Stăm ochi în ochi, cuvinte în cuvinte.
Vagă părere de iluzie a amăgirii,
Cînd doar între silabe rostirea nu ne minte
Şi-abia mai pîlpîie sinceritatea în razele privirii.

Ochii, bucăţi de creier rămase în afară
Să-mbrăţişeze aparenţe, resturi...
Cuvintele, bucăţi de trup, care se inventară
Ca să trişăm cum nu-ndrăzneam în gesturi.


Viaţă

Vagabondez prin viaţă ca pe internet.
Mă poartă parcă un motor de căutare
Prin fundături abstracte,
Pe cîte un impracticabil drum concret,
Pe căi din labirintul unor lumi intermediare.

Şi oricare fereastră ce-o deschid
Dă într-un alt interior, niciuna în afară.
Şi traversez zid după zid,
Din nesfîrşitele care mă înconjoară.


Maree

Oraşul e un animal gigantic sfîrtecat,
Cu respiraţia duhnind a moarte,
Cu sîngele pe jumătate scurs şi închegat,
Cu maţele scoase şi sparte.

Îl populăm cum germeni ai unei vechi infecţii,
Mici arătări înghesuite, adaptabile, perverse,
Şi îl alimentăm cu rîuri de dejecţii,
Care din pîntecele lui deja au început să se reverse
Şi tot ce întîlnesc în cale să inunde:
Stăzi, parcuri, locuinţe, cimitire...

Iar noi, în apele şi în miasmele imunde,
Reînvăţăm înotul şi zborul, în neştire.


Femei frumoase

Femei frumoase, ca de plastic şi de ceară,
Înconjurate parcă fiecare de cîte-o vitrină,
Mai scapă gesturi rătăcite în afară,
În jurul cărora memoria coagulează ca o gelatină.

Femei frumoase ca nişte portrete
Se-amestecă în amintire într-un peisaj,
Tonuri mişcate, de melancolii şi de regrete,
Ca un balet pe-o scenă prinsă de tangaj.

Femei frumoase ca nişte abstracţii,
Mai străvezii decît învinse axiome,
Încă emană cîmpuri de atracţii,
Vagi, imprecise ca istoria unor arome.


Zgomot

Toate zgomotele lumii păreau înghesuite,
Împreună cu noi toţi, în acel bar.
Luminile îţi ştergeau chipul cu clipite
Colorate imprecis, vag, neclar.

Irişii tăi păreau acvarii cu spirt,
Păstrînd un fund de mare, viu cîndva.
Surîsul tău se deschidea într-un flirt
Cu o lume de altundeva.

Erai neîngăduit de frumoasă şi tristă.
Lacrimile tale păreau de icoană
Şi mîna ta, strînsă pe o batistă,
Nu le mai era simultană.

Erai dusă departe, ca un gînd.
Eu încercam să te aduc înapoi,
Trăgînd de o frînghie împletită cuvînt cu cuvînt
Şi aruncată ca un lasou în golul dintre noi.

Din cauza zgomotului nu ne puteam auzi
Şi am început să-ţi scriu în telefonul mobil.
Tu citeai şi în cuvinte păreai a redescoperi
Alfabetul, ca un copil.

Apoi, brusc te-ai ridicat să pleci.
Şi chiar ai plecat, ca după o ceartă,
Iar cojile secundelor, rămase seci,
Mi le-ai lăsat, ca pe-o oglindă spartă.


Şi dacă

De-acum o să-ţi aduc doar îngeri în costum de-astronaut,
Sirene îmbrăcate în scafandru
Şi alte lucruri, toate deghizate precaut,
Să nu-ţi mai par nici demodat, nici băieţandru.

Şi dacă se va întîmpla să mai încep a plînge,
Să mă stropeşti cu lacrimi parfumate şi artificiale.
Şi buzele de mi le voi muşca iarăşi pînă la sînge,
Să-mi împrumuţi cel mai aprins din rujurile tale.

Şi dacă ai să simţi că totuşi ard,
În rîsul tău să mă-nveleşti ca-n reci meninge
Şi-apoi acoperă-mă cu un strat de fard,
Sub care totul pare a se stinge. Şi se stinge.


Seminţe

Poetului nu îi stă bine viu.
El trebuie să nu mai fie de faţă
Cînd tu ai să-i primeşti, într-un tîrziu,
Rostirea, care de făptura lui se rupe, se dezvaţă.

Cuvintele lui vor rămîne congelate
În cărţi, ca într-o bancă de spermă,
Pînă cînd le vei trezi la viaţă, pe toate,
Cu căldura ta ca de pîntec, maternă.

Şi cîteva în tine se vor recunoaşte,
Le vei purta, se vor hrăni din tine,
Dar n-ai să te înduri vreodată a le naşte,
Cu tot ce va mai fi rămas din mine.


Milă

Mi-e nesfîrşită milă de sora mea retină,
Zdreanţă de piele nefirească şi ratată,
Ce pipăie numai contururi de lumină
Şi care de obiecte va rămîne-n veci nemîngîiată.

Îmi este şi mai milă de fratele timpan,
Petec de piele întinzînd după aproape
Doar mii de degete de aer diafan
Şi neputînd măcar sub pleoape să se-ngroape.

Dar cel mai milă mi-e de gînd şi sentiment,
Ce-mbrăţişează lucrurile doar de la distanţă,
Fîşii de piele-nsîngerată, fluturînd de-un dor dement
De a intra cu sfîşierile-altcuiva în rezonanţă.


Muzeul de cuvinte

Orice cuvînt e aşezat într-o vitrină,
În nesfîrşite şiruri, suspendate pe pereţii reci.
Unele-s scăldate în penumbră, altele sînt înecate în lumină.
Scîrţîie tăcerile din jurul lor, atunci cînd treci.

Fiecare e expus cu acte de la stări civile,
Cu fotografii de prin albume de familii,
Cu istorii scrise sau cu albe file,
Cu schelete incomplete, cu sparte cochilii.

Cîte unul pare că şi-a scurs cerneala
Doar ca să nu curgă sînge de prisos.
Altul pare stors de năduşeala
Din încrîncenarea de-a spune frumos.

Altul pare că s-a scuturat de adevăr
În melancolia spaţiilor goale...
Mi se face dor subit să muşc cuvîntul ,,măr'',
Cel rostit, rostogolit printre săruturile gurii tale.


Ea

Ea umblă pe muchea unde frumuseţea lunecă-n durere.
Gesturile ei lasă în urmă statui.
Privirea ei sonorizează orice tăcere.
Zîmbetul ei are gust de sărut furat, amărui.

Ea duce în lesă o lume virtuală,
De unelte retopite, toate, în podoabe şi în arme.
Lumea reală şi goală
La picioare îi cade şi-adoarme.


Tu,eu

Tu, care vezi mai mult decît priveşti,
M-ai văzut pe mine,
Care privesc mai mult
Decît sînt în stare să văd.

Tu, care înţelegi mai mult decît ştii
Şi ştii mai mult decît spui,
M-ai înţeles pe mine,
Care ştiu mai mult decît înţeleg
Şi spun mai mult decît ştiu.

Tu m-ai întîlnit pe mine,
Care n-am reuşit să te întîlnesc pe tine.


Melancolie

Ai să te-ntinzi, din cînd în cînd,
Pe pajiştile de cuvinte,
Pe care ţi le-am aşternut, din gînd în gînd,
Peste un strat din scrumul meu, rămas fierbinte.

Şi ai să laşi să te-nvelească, uneori,
Umbre prelungi şi-apropiate precum nişte scuturi,
Ale cuvintelor ce ţi le-am adunat în nori
La care-am înhămat vulturi şi fluturi.


Împreună

Noi nu ne-am privit în ochi niciodată,
Însă scrutăm aceeaşi zare
Şi ne vedem acolo, ca printr-o oglindă înclinată,
Unul pe altul, strînsă depărtare.

Noi nu ne-am ţinut niciodată de mînă,
Dar ducem o aceeaşi povară, de toarte,
Şi făpturile-ncordate par să ne rămînă
Arcuite peste ceea ce nu se desparte, nu se-mparte.

Noi ne ţinem de vorbă, uneori,
Şi ne ţinem de urît şi de rău
Şi ne alăturăm ca două scrisori
Trimise simultan aceluiaşi hău.


Istoria unei neînţelegeri

Ai fi putut smulge de pe mine
Insecta uriaşă, înfiptă adînc în carne
Cu sutele de cîrlige
Ale semnelor de întrebare.

Mi-ai fi putut sfîşia inima,
Cămaşă de forţă a sîngelui.

Mi-ai fi putut descleşta de pe lucruri
Cuvintele, aceste mîini amputate
De tristeţea nemîngîierii.

Ai fi putut susţine cu un curcubeu fosforescent
Cerul de noapte
Pe care îl port mereu, apăsător,
Asupra mea.

Dar tu ai preferat să priveşti,
Prin lentilele lacrimilor,
Cum se hrăneau din mine
Larvele unei abstracţii,


În timp ce eu încercam
Să scutur de pe tine o insectă uriaşă,
Agăţată cu sute de cîrlige,
Şi să-ţi rup cămaşa de forţă a sîngelui
Şi să-ţi descleştez degetele cuvintelor
Şi să sprijin cu un curcubeu
Cerul nopţii tale polare.


Aproape

Îmi eşti atît de-aproape că-ţi aud
Lanţurile de ADN zornăind în celule.
Iar pe coaja sîmburelui tău, captiv şi crud,
Ascult scrîşnind dantura întîmplării nesătule.

Plonjez în totdeaunele şi niciodaturile tale
Şi-n depărtările în care te-ai împrăştiat cîndva
Şi-ţi pipăi şi îţi mîngîi toate spaţiile goale,
Înmănuşat chiar în fiinţa ta.

E o surpare-n clipă şi-n tot timpul, deodată,
Şi simt întreg uraniul decăzînd în plumb
Şi toată suprafaţa lumii, oxidată,
Şi sîngele luminii, scurs sacadat şi strîmb.


Contemplare

Mă uit, c-un ochi săpat adînc în mine,
Cum îţi azvîrli, pe rînd, bărbaţii,
Aşa cum mările, redevenite calme şi senine,
Îşi scuipă peste ţărmuri înecaţii.

Doar eu voi eşua la malul
Trasat de cele două nuanţe-albastre,
Acolo unde norul nu se-ndură să dezbrăţişeze valul,
Loc geometric al neîntîlnirii noastre.


Dimineaţă

Iubirea, soare răsărit pe pernă,
Mă orbeşte şi mă ţine prizonier sub pleoape.
M-aş reîntoarce-n somn ca-ntr-o cavernă
Şi-n vis ca-ntr-un bazin cu răcoroase ape.

M-aş reîntoarce chiar pînă-n copilărie,
La sufletul care abia începe să îngaime
Emoţia, atît de dureros de vie
Cînd se preschimbă-n sentiment, cu spaime.

Şi poate că apoi
Aş îndrăzni să curg
Iar înapoi,
La soarele aflat pe pernă, în amurg.


Vine o vreme

Vine o vreme cînd, deodată, întreg stolul timpului
Se abate asupra dragostei,
Ca o invazie de lăcuste
Într-o piaţă de flori.

Vine o vreme cînd junghiul,
Pe care atît l-am încălzit la piept,
Brusc se retrage,
Ca un cuţit din rană.

Vine o vreme a tuturor despărţirilor
Şi a tuturor singurătăţilor.

Pentru tine, abia a venit vremea.
Pentru mine, ea a şi trecut.
Aşa că aş mai vrea doar să îţi las ceva,
Aşa cum o limbă moartă
Îi lasă uneia vii
Alfabetul,
Scheletul.


Rest

Tu îţi porţi sufletul întins pe faţă,
Neted ca fondul de ten.
În decolteul surîsului tău se răsfaţă
Sărutul, cu aromă de refren.

Pare că m-ai îmbrăţişa cu fiecare gest,
Dar eu alunec precum timpul pe lîngă statui.
Iar întîlnirea noastră o să se păstreze numai într-un rest
De lacrimă pătată-n două nuanţe de căprui.


Timpul, locul...

La despărţire, am luat cu mine
Şi locul şi timpul întîlnirii noastre.
Le-am luat goale de tine,
Nedrepte, senine, albastre.

Tu le-ai fi lăsat acolo, oricum,
Împreună cu ţigările fumate,
Trupuri trecute în fum şi în scrum
Înainte de-a fi fost decapitate.

Cîndva, însă, poate că ţi se va năzări
Şi mi le vei cere.
Dar ele cresc întruna şi ţi-aş mai putea dărui
Doar vaste spaţii şi întinse ere.


Aşa cum

Aşa cum un rîu demult secat
Încă se mai varsă în mare pe vechile hărţi,
Va curge spre tine, neîncetat şi ciudat,
Făptura mea, întipărită în cîteva cărţi.

Şi poate că-ntr-o zi, ca niciodată,
Cuvinte, amintiri şi-nchipuiri ţi s-or amesteca,
Într-o morişcă,
Şi-n mlaştinile sufletului meu de-acum,
Ca într-o ciocolată,
Ai să îneci nuferii sufletului tău de-atunci,
De frişcă.


Locul de joacă

Un tobogan pe care-alunec în copilărie...
Un balansoar, cu echilibrele pe care numai el le poate, le ştie...
Un leagăn pendulînd prin sufletele celor ce am fost...
O roată învîrtită într-o altă ameţeală, în alt rost...
Şi copiii, răscolind cu joaca lor nisipul,
Mai dezgropînd, mai îngropînd copilăriei mele trupul, chipul...


Vivisecţie

Caut vena subţire
Ce îmi leagă
Sufletul de trup.

Caut vena prin care
Timpul mi se scurge
În spaţiu.

Caut vena prin care
M-aş putea vărsa
În altcineva.


Acrobaţie

Voi umbla totdeauna numai pe frînghia întinsă
Între copilărie şi adolescenţă.
Plasa vîrstelor tîrzii o voi lăsa neatinsă,
Desfăşurată dedesubtul meu doar din convenienţă.

Ea aşteaptă să-mi prindă şi să-mi amortizeze căderea,
Dar saltul meu va fi dincolo de margini şi mortal.
Şi voi plonja direct la-ntretăierea
Regnului visului cu regnul mineral.


Condiţie

Timpii tăi se solidifică în roci
Ce-ţi păstrează-n sîmburi şirul de fosile.
Tu cu dinamita unei clipe le dizloci
Şi le macini c-o eternitate legănată pe şenile.

Vremuri ce cîndva au fost lichide
Le faci iar să curgă, cum nisipuri
În care oricare fir în miezul lui închide
Toate ale tale-amestecate chipuri.

Însă uneori, cu febrele înalte ale unei nebunii
Retopeşti tot timpul într-o lavă.
Şi atunci fosilele se mişcă iarăşi, vii,
Într-o vreme ce se scurge-n toate părţile, bolnavă.


De vii

Am scufundat emoţiile în cuvinte,
De vii, ca în borcane cu formol.
Poate mai bine le lăsam s-ajungă oseminte,
După ce timpul le-ar fi dat un lung ocol...

Aşa, şi azi îmi răscolesc în amintiri
Convulsiile lor, cînd, înecate în arsură,
Parcă îşi căutau, cu ultime priviri,
Un înţeles, un rost, o soartă, o măsură...

Tu însă vei vedea numai o faună bizară,
A cărei nemişcare-ţi va părea doar adormire
Şi-o să aştepţi, clipă de clipă, să tresară,
Să dea un semn c-ar fi pe cale de trezire...


Legea

Caut o lege, pe jumătate număr
Şi pe jumătate cuvînt.
Aş sprijini pe ea, ca pe un umăr,
Tot ce fac, ce am, ce sînt...

Caut în metafore, în ecuaţii,
În formule, în sintaxe...
Caut ceva aidoma unei gravitaţii,
Ceva asemănător unei axe...

Şi, oridecîteori îmi pare
C-aş fi pe cale de-a-mi afla orbita,
Mă smulge şi m-aruncă, la-ntîmplare,
În fărădelegea ei, clipita...


Condiţie

Ceasul e busola ce-mi arată nordul
Lumii, nu al globului cel pămîntesc.
Oricare bătaie îmi goleşte cordul,
Cum de sînge, de globulele de sud ceresc.

Şi de axa lumii sînt înjunghiat.
Şi-i ţin lumii centrul, strîns, între vertebre,
Pe cînd marginile ei le-ntind, de ne-ndurat,
Pe-ale mele, în convulsii şi în febre.


Viaţă

Viaţa a apărut în ape tulburi, grele,
Pe care fulgere le-au traversat ca nişte gînduri.
A fost iscată din împerecherea unor energii rebele
Cu leneşe materii dizolvate, dizlocate din pămînturi.

Ordinea simplă şi monotonia limpezimii de cristal
Au fost învinse, răscolite, rupte,
Pînă cînd lunecoasele structuri din primul animal
Au început din haosul din jur să se înfrupte.

De-atunci, viaţa renaşte totdeauna în secreţii translucide
Şi supravieţuieşte numai unsă cu scursură,
Încît par recăderi spre mineral scînteile lucide
Din electricitatea gîndurilor căutînd o ordine şi o măsură.


Miracolul

Marele şi unicul miracol este că toate
Se petrec mereu doar după lege,
Că lumea nu e pe-ntîmplate,
Că am putea cunoaşte, înţelege.

Dumnezeu pare un fizician genial,
Un atotputernic în ecuaţii,
Un maestru spiritual
Al materiei căzute în transa unor vibraţii.

Mersul lucrurilor e, în amănunt, predestinat
Şi nici el n-ar mai fi în stare să pună altceva în schimb.
Cît planul lumii încă mai putea fi ajustat,
Domnul acela intrase deja în criză de spaţiu, de timp.

Şi ne prefacem, însă, că uităm sau că nu ştim
Şi în lucrarea lui, măcar din cînd în cînd, intervenim...


Tunelul

Mă digeră labirintul de tunele
Din interiorul viermelui ciudat,
Căruia timpul îi adaugă mereu inele
Şi pe care spaţiul îl ramifică neîncetat.

Pînă nu demult, mai căutam ieşirea,
Dar tunelul are toate capetele oarbe.
Astăzi doar contemplu, petrec cu privirea,
Curios să aflu cine ce absoarbe.


Scris

Într-o genă scria
Că vei avea ochii albaştri,
Chiar din vremea în care
Tu încă nu aveai ochi.

În aceeaşi limbă era scris
Şi că aceşti trandafiri
Vor fi galbeni.

Dar scria undeva că ochii tăi
Vor privi cîndva aceşti trandafiri?
Şi în ce limbă?

Şi era înscrisă, oare, şi melancolia ta,
Stîrnită acum de gîndul
Că ei tocmai se scutură de parfum
Ca de nişte petale olfactive?

Şi era scris, deja, şi acest poem,
Într-o altă limbă?


Logodnă

Semenii mei cei mai temuţi
Îmi sînt ceilalţi din mine.
Cei prezenţi, cei viitori, cei trecuţi.
Acei cu care-mpart acelaşi sine.

Sîntem atît de-nghesuiţi în însumi,
Că nici măcar nu ştiu care sînt eu,
Cînd voci nenumărate rîd în plînsu-mi
Şi e un cor întreg de plînsete în rîsul meu.

Tu vino şi aşează-te-ntre noi,
Ca un popor în mijlocul altui popor.
Şi fiecare celălalt, din amîndoi,
Să rămînă prizonier al tuturor.


Căderea

Un ochi îmi curge către tine, îndrăgostit.
O mînă îmi alunecă, şi ea, spre tine.
Migrarea sinelui deja a-nlocuit
Jumătate din mine.

Cealaltă jumătate, însă, încă ştie
Că sentimentul ăsta e mai vechi
Ca viaţa mea, în care reînvie
Specia ruptă în întîmplătoarele-i perechi.

Într-un tunel al unor clipe ne-om amesteca
Aşa cum numai sîngele-n transfuzii,
Pînă cînd centrifuga altor clipe ne va separa,
Redîndu-ne singurătăţilor lipsite de iluzii.


Pe cale de dispariţie

Este o specie care se stinge.
Mai supravieţuiesc cîteva rătăcite exemplare.
Chiar dacă le-am privi ori le-am atinge,
Noi nu le-am recunoaşte, nici măcar din întîmplare.

Nu se mai pot nici regăsi unul pe altul,
În junglele de damfuri şi de zgomote şi de beton,
Asediaţi şi luaţi parcă ostatici de asaltul
Lianelor luminii de faruri, de ecrane, de neon.

Şi fiecare chiar pe sine însuşi nu se poate recunoaşte
Şi strînge între margini doar buchete de hotare...
Şi niciodată, niciodată nu se vor mai naşte
Aşa degenerate, nefireşti, superbe exemplare...


Gigantul

Întreg ţinutul a fost răvăşit,
Deodată, cînd a apărut el.

Paşii lui crapă coaja pămîntului,
Oftatul lui culcă la pămînt iarba
Şi răgetul lui mişcă norii.
Cu colţii ar putea dezrădăcina păduri,
Cu ghearele ar modifica relieful.
Setea lui usucă albiile rîurilor.
Căldura lui coace fructele înainte de vreme.

Celelalte vieţuitoare îi fug din cale
Şi-l urmăresc numai de la distanţă,
Cînd, nemişcat ca un deal,
El pare a se hrăni
Doar cu văpaia soarelui,
Pe care o seacă, pînă în amurg,
Ca pe oricare alt rîu din ţinut.

Şi creşte, creşte întruna,
Văzînd cu ochii.

Pînă într-o zi,
Cînd se va prăbuşi sub propria-i greutate,
Cînd va fi îngenuncheat de propria-i măreţie,
Cînd va fi strivit între imensitatea lui
Şi cea a planetei.
Şi atunci îşi va împărţi leşul
Celor înfricoşaţi şi înfometaţi de el,
Care acum îl privesc pe furiş, de departe,
Din tufişuri şi scorburi şi vizuini,
Cum creşte, creşte, creşte şi creşte...


Cai verzi pe pereţi

Pentru toţi ceilalţi,
Jarul luat ostatic
Este căldură,
Ca aceea a sîngelui de căprioară
Proaspăt ucisă,
În care îţi scalzi mîinile
Înfrigurate.

Numai pentru el,
Focul e lumină domesticită.
Este un pui de soare,
Pe care îl va creşte
Ca pe un pui de lup,
Cu care va porni
La vînătoarea umbrelor
Ce tocmai dansează
Pe pereţii grotei.

***
Cai verzi
Pe pereţi
De cavernă.
Sîngerezi
Cu nămeţi
De lucernă.

***
Nu mai iese la vînătoare cu bărbaţii.
Nu mai intră în culcuş de femeie.
Nu-i mai deprinde pe copii
Îmblînzirea pietrelor în unelte sau arme.

Ochii săi ling orice urmă de lumină
Iar mîinile sale nu mai fac altceva
Decît să stoarcă esenţa culorilor
Din toate lucrurile
Cunoscute ori străine.

Şi aşa cum ochii săi trimit lumina
În lăuntrul lui,
Tot astfel mîinile sale
Aduc culorile înăuntrul peşterii
Şi le fixează pe pereţi
Ca într-o memorie.

Însoţită de puiul de soare,
Umbra lui dansează acum
Printre cai, bizoni şi mamuţi,
În sîngele cărora
Niciunul din tribul său
Nu şi-a încălzit vreodată mîinile,
Cum în trupurile căprioarelor
Vînate.

***
Cai verzi
Pe pereţi
De cavernă.
Sîngerezi
Cu nămeţi
De lucernă.


Mutantul

Este un paianjen mutant.
Îşi ţese pînzele din corzi muzicale
Şi se hrăneşte exclusiv, extravagant,
Cu vibraţia prăzilor căzute în plasele sale.

Posedă un fel de clorofilă
Care transformă undele de cîntec în energie
Şi întreg metabolismul său e o alchimie subtilă,
La graniţa dintre un spirit mineral şi o materie vie.

Şi tot întinde pretutindeni capcane
Şi fiecare este tot mai mare şi mai deasă.
Îi va smulge lumii toate sunetele diafane
Şi chiar muzica morţii lui, captiv cîndva-ntr-o plasă.


Marmură

Scheletul meu de marmură este captiv
În trupul unei măcinîndu-se statui de var.
Uneori l-aş descărna complet, definitiv...
Alteori l-aş re-ncarna în alt zadar...

Însă tu ştii că-ngrop, de vii, aceste oseminte
Într-o altă marmură, mai albă şi mai tare.
Şi-o să le deshumezi din cimitirul de cuvinte,
De sub cruci cu braţe desfăcute a îmbrăţişare.


Lumini

Privesc prin femei ca prin sticle înşirate
Pe o masă de bodegă, într-o petrecere de neoprit,
La o beţie cu lumini răsfrînte, fermentate
De drojdia păgînă a unui aspru mit.

Văd prin femei, ca prin vitraliile unei catedrale,
Lumini de dincolo, pe care le culeg ca un milog
Atins de febra destrămării verticale.
Şi nu ştiu dacă să hulesc sau să mă rog.


?

Mai ţii minte?
Îmi păstrai mereu cîteva cuvinte
Sub rujul de pe buze.
Îmbrăţişările mele
Le purtai pe sub bluze.
Degetele îţi erau grele
De inele
Ale săruturilor mele.
Îţi jucau mereu pe glezne
Brăţări de strîngeri şi de adieri.
În plete ţi se încîlceau miresme
De mîngîieri
De ieri,
De-alaltăieri.
Şi între bătăile inimii tale
Purtai lanţul, desfăcut în zale,
Al bătăilor inimii mele,
Pătrunse ca junghiuri la tine sub piele.
Mai ţii minte?

Astăzi mai păstrezi
Pe sub rujuri cuvinte
În care să să crezi?
Şi îţi mai atîrnă
Tocul pantofului, greu
De pata nocturnă
A sufletului meu?


Pojghiţă

Gînduri lunecă pe patinoarul conştiinţei,
Cîte unul, în perechi, în grup.
Şi acest balet pe pojghiţa fiinţei,
Uneori, aş vrea să-l întrerup,

Să privesc, o clipă, dîrele lăsate
Parcă după legile unui nebun,
Desenînd alcătuirile unei geometrii ciudate.
Şi să le şterg aş vrea. Şi să le recompun...

Alteori, definitiv aş vrea să înceteze
Dansul ăsta, îndelung ocol
Dat nimicului dormind de străvezii nimicuri treze.
Şi-aş vrea, apoi, să se lichefieze patinoarul gol...


Vertical

Vine vremea cînd nu mai eşti în stare
De sentimente orizontale,
Cînd liniile cîmpului tău de fiinţare
Devin abisale.

E vremea prăbuşirilor abrupte,
În hăuri ce se cască dedesubtul adîncimii,
Şi a ţîşnirilor care sînt aspirate, supte
De deasupra înălţimii.

E vremea cînd începi să mori,
Cînd axa lumii îţi devine verticală
Şi în plămîni îţi cad bucăţi de cer cu nori
Şi-n ochi îţi suie seve dintr-o floră minerală.


Mireasma

Caut cu înfrigurare o teoremă
Care să mă mai ţină în viaţă,
Să îmi ungă ca un ulei, ca o cremă,
Maşinăria minţii, pînă nu îngheaţă.

Pentru suflet nu mai caut nimic.
L-am umplut cu goluri, pînă la saţietate,
Şi acum către cerul rarefiat îl ridic.
Şi se va sparge tot buchetul de baloane colorate...

Uneori m-aş azvîrli în plasa de instincte,
Care ar amortiza, ar îmblînzi căderea
Între convulsiile indistincte
Ale unei vieţi ce-şi tot reinventează învierea...

Dar circumvoluţiile mi le calcă numai o aromă,
Ca parfumul amintirii unei ţiitoare de urît.
Moartea mi-a lăsat în feromonii săi o axiomă:
Că se va întoarce. Şi atît.


Cuştile

Unii altora ne sîntem gratii mişcătoare.
Lumea-i o pădure, tot mai deasă, de zăbrele.
Numai umbrele mai pot să îşi strecoare
Cîte-o mînă-ntinsă printre ele.

Sinele e o aglomerare de celule,
Separate prin străinătăţile unor grilaje.
Doar melancolia, nor de libelule,
Le mai traversează, în viraje,
În picaje...


Autoportret cu lumea

Bate vînt de păsări răpitoare.
Curg rîuri de peşti devoratori.
Calc oriunde numai pe-o aglomerare
De spinări de prădători.

Roiuri de secunde carnivore
Nu mai contenesc asupra mea să plouă.
Iar pe dinăuntru, viermi ieşiţi din ore
Sapă galerii şi depun ouă.


Dorinţe

Fiecare cuvînt
Să mi-l răstigniţi
Pe un semn
De întrebare

Şi fiecare cuvînt
Să mi-l îngropaţi
Avînd la căpătîi
Un semn
De mirare

Şi pe mine
Să mă coborîţi
De pe crucea
Singurătăţii

Într-o groapă
Comună.

ALMANAH

FERESTRELE


I.

Îmi vine gîndul
Că vocalele
Sînt articulaţiile
Ce unesc şi separă
Consoanele.

Ca pe nişte oase
În scheletul unui cuvînt.II.

Şi imediat mă întreb
Cum de a ajuns
Tocmai acest gînd
Şi tocmai acum
În fereastra
Conştiinţei mele.III.

Cu puţin înainte,
Prin dreptul ferestrei
Se perindaseră
Umbre din memorie
Şi siluete ale unor
Impresii din prezent
Şi vagi proiecţii
Dintr-un viitor
Ce ar putea fi
Niciodată.IV.

Dar gîndul acesta,
Că un cuvînt e aidoma
Unui schelet de litere
Îmbrăcat în carnea
Înţelesurilor,
L-a înlăturat pe cel
De dinaintea lui.

Şi a fost apoi
Dat la o parte de altul.

Ce a fost şi el, după aceea,
Alungat de un alt gînd.V.

Şi e o mare înghesuială
În jurul ferestrei.

Într-o perpetuă luptă
Pentru supravieţuire
Şi supremaţie.

Cu legi implacabile.

Care tocmai dictează
Acest poem.

Şi alegerea acestor rînduri
Dintre atîtea şi atîtea gînduri.VI.

Miliarde de ferestre
În lume.

Prin faţa fiecăreia
Se perindă,
În fiecare clipă,
Cîte o arătare
Predestinată
Şi impredictibilă.

Şi prin fiecare fereastră
Privesc doar ochii
Unei singure minţi
Predestinate
Şi impredictibile.VII.

Dar aceşti ochi miopi
Nu văd nimic
Din afara cadrului
Ferestrei.

Iar lupta tocmai
Acolo se dă.

Acolo e măcelul.

De acolo gîndurile ies
Cum cîrnaţii din abator.VIII.

Îţi povestesc ce văd
În fereastra mea.
Îmi spui ce vezi
În fereastra ta.

Şi, în timpul acesta,
Privirile noastre se caută
Ca mîinile a doi orbi.GOLURILE


I.

Un imens ocean de vid,
Pentru cîteva arhipelaguri
De materie.
Schije ale marii explozii.

Dar chiar şi interiorul materiei
E plin de gol.

Fiecare schijă este
Un ocean de gol
Cu insule.
II.

Mări de hidrogen
Pentru cîteva insule
De carbon,
Pentru cîteva boabe
De metale grele.

Chiar şi cele mai grele metale
Sînt lacuri de vid,
Insuliţe de materie,
Maluri şi diguri de mişcare.III.

Puzderie de planete şi stele
Pe care se bat cap în cap
Doar munţii
Şi elementele
Şi golurile dintre ele.

Doar sunet de cristale.
Sunet de cristale sparte.IV.

O planetă cu aură albastră,
Cum irisul pentru pupilă.
Printre atîtea planete căprui.
O insulă.

Pe această planetă elementele,
Izbite de fulgere ca de gînduri,
Au învăţat
Să se înlănţuiască
Unele cu altele,
Să se încolăcească
Unele în jurul altora,
Să se mănînce
Şi să se înmulţească.
Precum şerpii.

Indivizi.
Insule de viaţă
Într-un gol de viaţă.V.

O imensă şerpărie de ADN.
Cu toate frîngerile şi îmbrăţişările
Iubirii.

O imensă şerpărie de maţe.
De la maţul frunzei
Care digeră soarele,
Pînă la maţele care
Digeră alte maţe
Şi soarele trecut prin ele.

Totul pare un laborator
Condus de un savant
Genial şi nebun.
Un abator născut
Din cruzimea unui dement.VI.

În colcăiala şi viermuiala asta,
Atinsă parcă de dorul
De ordinea minerală,
Apar ici şi colo cristale
De conştiinţă.
Cioburi de oglindă
În care lumea
Nu se mai scufundă
Fără urmă.
Cioburi din care lumea
Ricoşează spre alte cioburi.

Oglinzi deformante.
Suflete.

Arhipelaguri de suflete
Într-un ocean
De gol de conştiinţă.VII.

Sufletul e ca şi lumea.
Ocean de gol.
Arhipelaguri.

Sufletul e ca şi lumea.
Şerpărie de maţe
Care se înghit
Unele pe altele.

Laborator condus
De un nebun genial.
Abator al cruzimii demente.VIII.

Starea de graţie
E sufletul căzut
Pînă în frunză.
Maţ ce digeră soarele.

Soarele stării de graţie
E frumuseţea.IX.

Frumuseţea e ca şi lumea.
Un ocean de gol
Pe care rătăcesc arhipelaguri
De aisberguri.

Frumuseţea e ca şi lumea.
Laborator.
Abator.X.

Urîtul e lumina
Care umple
Toate golurile
Lumii.

Urîtul e sîngele
Scurs din abatorul
Lumii.
Răspîndit ca lumina.MIASMELE


I.

Zeilor le pute tot mai tare gura.II.

Rîuri de miasme se varsă în lume.
Şuvoaie de duhori se infiltrează
În pînzele freatice ale lumii.
Tunelizate raze de lumină
Sînt maţe prin care se scurg odori.
Timpul e doar o curgere neîntreruptă
De mirosuri tulburi, grele.III.

Şi mirosurile se strecoară prin toţi porii
Şi se amestecă între ele
Şi cu esenţa lucrurilor.

Alchimia miasmei lumii.IV.

Miasma lumii e scheletul lumii.
Şi carnea lumii.
Şi sîngele lumii.
Şi pielea lumii.
Şi toate secreţiile lumii.V.

Caut cu înfrigurare altceva.

Adulmec pretutindeni,
Sperînd să dau de o urmă
A altui miros.

Să mă pot agăţa de o şuviţă
A unei miresme.

Şi simt uneori că stă să se nască
Parfumul unei frumuseţi.
Alteori, aroma unei
Scînteieri de adevăr.
Mireasma unui suflet.VI.

Dar, de fiecare dată, miasma lumii
Ca o maree îmi spală
Toate ţărmurile creierului
De urmele oricăror balsamuri.

Miasma lumii cutreierînd creierul
E luciditatea.

Halucinaţii au fost
Miresmele de astă dată,
Aromele de altădată.

Parfumuri de niciodată.VII.

Chiar şi literele şi cifrele put.CORZILE


I.

Aud scrîşnind,
Vuind de pretutindeni.

Se clatină şi tremură
Ca de frisoane
Totul.

Neliniştea febrilă
Umple spaţiul.

Vibrează corzile
Matricei lumii.II.

Muzică de sfîrşit
Şi început
De lume.III.

Se mişcă plăcile tectonice
Din lucruri.

Fisuri şi cratere
Se cască-n tot ce este.IV.

Miezuri incandescente
Se revarsă
Şi se-ntind
Pe suprafeţe.

Şi-acoperă
Tot ce era descoperit
Odată.V.

Se reaşează
Toate ale lumii.

Şi se răcesc
Noile cruste
De pe lucruri.VI.

Nu le mai recunosc.

Sînt învelite-n umbre
Tot mai negre
Şi tot mai ocolite
De lumini,
Iradiind doar
Tot mai orbitoare
Bezne.VII.

Încerc atunci
Să le aud
Şi să le pipăi,
Să le miros
Şi să le gust.

Dar noile-nvelişuri
Îmi orbesc
Şi celelalte simţuri
Cu aceleaşi bezne.VIII.

Şi nici pe mine însumi
Nu mă mai găsesc.

Oriunde mă tot caut
Dau de-acelaşi întuneric.IX.

Nici amintiri n-am,
Înecate în aceeaşi umbră
Tot mai neagră.X.

Tot ce mai am
Şi sînt
E doar memoria
Acelei muzici
De sfîrşit
Şi început
De lume.XI.

Vibraţie a corzilor
Matricei lumii,
Stîrnite de neliniştile
Degetelor tale
Strînse-n mîna mea.TRISTELE


I.

Mă întrebi de ce sînt trist...

M-am născut ca să am
O sută de fii,
Zece mii de nepoţi,
Un milon de strănepoţi,
O sută de milioane de străstrănepoţi,
Zece miliarde de străstrăstrănepoţi.

M-am născut
Ca să repopulez lumea
Cu bărbaţi,
Cu oameni.


II.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Ce mamifere mai ştii
Trăind în cupluri,
Ca păsările?

Ce mamifere mai ştii
Trăind în furnicare?


III.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Ce altă specie mai ştii
Care să se înmulţească
Prin toţi indivizii
Şi nu doar prin exemplarele de lux?


IV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Se umplu de nebuni balamucurile,
Pentru că au devenit mai suportabile
Decît lumea, ajunsă un nedeclarat azil
Pentru prostie, nedeclarata boală.


V.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Tot mai mulţi semeni
Folosesc sub două sute de cuvinte.

Un cimpanzeu educat
Utilizează două mii.


VI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Văd cum o maimuţă se trage din om.


VII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Geniile poartă toată vina.
Inventează unul vaccinul
Şi-l dă tuturor.
Inventează altul becul
Şi dă lumină tuturor.

Proteze, proteze, proteze...

Cele mai multe proteze
Sînt pentru minţile slabe.
Fiecărui geniu de ieri îi datorăm
Milioane de minţi slabe de azi.


VIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Un babuin protezat cu un kalaşnikov
Învinge zece samurai protezaţi doar cu săbii.


IX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Cel mai mult şi mai repede
Ne-a crescut creierul
Acum două sute de mii de ani,
Cînd trăiam în savană
Alături de marile feline
Cărora le eram pradă.


X.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Astăzi, singurii prădători ai omului
Ar putea fi armele,
Proteze ale aceluiaşi om.

Iar o specie superioară omului
Nu s-ar putea trage
Decît dintr-un nebun.

Aşa cum o maimuţă nebună
A fost primul om.


XI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Nu se poate face nimic.
Totul e predestinat,
Încă de la facerea lumii,
Încă de dinainte de facerea lumii.

Chiar şi aceste cuvinte
Era scris să fie scrise
Tot de atunci.

Şi să le citeşti tu.
Iar dacă îţi pare altfel,
Asta tot de atunci era deja hotărît.


XII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Într-o lume în care totul e predestinat
Nu există timp.


XIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Domnul Heisenberg a demonstrat
Că lucrurile sînt impredictibile,
Nu că n-ar fi predestinate.

Hazardul e impredictibilitatea predestinării.
Liberul arbitru e impredictibilitatea predestinării.
Libertatea e impredictibilitatea predestinării.


XIV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Probabilitatea ca un anume spermatozoid
Să întîlnească un anume ovul,
Încît să mă nasc tocmai eu, era infimă.
Probabilitatea ca toţi spermatozoizii
Să întîlnească toate ovulele
Pe linia tuturor strămoşilor mei,
Încît să ducă tocmai la mine,
E incalculabil de mică, e practic nulă.

Cînd se întîmplă un lucru
Cu probabilitate aproape zero,
Acel lucru era necesar,
Nu întîmplător.

Tot ce s-a întîmplat în lume
Avea probabilitate practic nulă.


XV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Tot mai rar uit că totul e deja hotărît.

Şi mă scoate din minţi faptul că
Pînă şi neuitarea asta era predestinată.

Şi chiar şi să fiu scos din minţi de asta
Era sortit odată cu facerea lumii.


XVI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Domnul Heisenberg spunea că
Tentativa de a cunoaşte o particulă
O modifică încît n-o putem cunoaşte.

Domnul Kant zisese deja asta
Despre toate lucrurile.


XVII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Încercînd să mă ştii,
M-ai schimbat.

Străduindu-mă să te aflu,
Te-am modificat.

Dar nu ne-am cunoscut.


XVIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Caut un motiv de a rămîne în viaţă.

Şi mi-e tot mai limpede
Că nu mă poate ţine în viaţă
Decît ceea ce ţine şi un şobolan
Ori un tei.


XIX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Caut un motiv de a pleca din viaţă.

Şi mă înnebuneşte gîndul că,
Dacă se va petrece aşa,
Lucrul acesta va fi fost hotărît
Cu mult înaintea venirii mele pe lume.


XX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Nici măcar dumnezeu
N-ar mai putea interveni în mersul lumii.


XXI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Nu sînt trist.

Sînt tristeţea.


XXII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Spiritul meu s-a desfrunzit de iluzii.

Sufletul meu s-a descărnat de amăgiri.


XXIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Am lăcrimat toată otrava încrederii,
Primită odată cu laptele pe care l-am supt,
Odată cu săruturile pe care le-am sorbit,
Odată cu învăţăturile din care m-am adăpat.


XXIV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Orice şcoală e o şcoală de dresaj.
Chiar şi şcoala vieţii.
Chiar şi şcoala morţii.


XXV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

M-am sălbăticit în cuşca
Ale cărei gratii sînt toţi ceilalţi.
Cei ce au fost, sînt, vor fi.


XXVI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Fiecare îşi poartă cuşca
Cum melcul cochilia.


XXVII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Singura ştiinţă despre om nefalsificată
E zoologia.


XXVIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Orice ştiinţă despre om
Ar trebui să fie
O patologie a aglomerării
Şi a protezării tehnologice.


XXIX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Singurul loc în care
Ne-am simţi acasă
E tribul.

Dar sîntem exilaţi
În furnicare
Şi în singurătăţi.


XXX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Dragostea e iluzia că un singur om
Te-ar putea vindeca
De absenţa unui întreg trib.


XXXI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Dragostea e patologia
Reproducerii în captivitate.


XXXII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Ieri eram singur
Ca un copac într-o pădure.
Azi simt povara codrului,
Ca orice arbore izolat.


XXXIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Să fii mizantrop înseamnă
Să refuzi omul
Ca animal de companie.


XXXIV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Istoria a început atunci cînd
Oamenii au devenit animale de povară.

Primul animal
Domesticit de un om
A fost un alt om.


XXXV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Mă copleşeşte natura.
Natura de animal sălbatic.


XXXVI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Oamenii se refugiază în peisaj,
Convinşi că fug în natură.


XXXVII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Natura începe şi sfîrşeşte
Internată în spital:
Naşterea, moartea.


XXXVIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Un trib e un balaur
Cu multe capete.

Un popor de oameni
E un popor de şerpi
Înnodaţi unul de altul.


XXXIX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Vrei o familie.

Vreau o dinastie.


XL.

Mă întrebi de ce sînt trist...

O dinastie e singurul
Mod de existenţă
A unui trib
În mijlocul unui popor.


XLI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Unicul miracol în lume
E că totul e predestinat,
Că totul se petrece după lege.


XLII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Legea sufletului e să vrea.


XLIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Chiar şi un suflet care
Pare să nu mai vrea nimic,
Totuşi, vrea să vrea sau
Vrea să vrea să vrea să...


XLIV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Sufletul nu crede
În predestinare,
În lege.

Sufletul crede
Numai în legea lui.


XLV.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Timpul e ca un sul
De papirus.

Pe măsură ce se derulează,
Citim ceea ce era deja scris.


XLVI.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Sufletul e încredinţat totdeauna
Că ar putea scrie şi el ceva.

Sau că măcar ar putea corecta
Întrucîtva ce era deja scris.


XLVII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Sufletului îi e predestinat
Să creadă întotdeauna asta.


XLVIII.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Sufletului îi e predestinat
Să fie dezamăgit.

Deziluzia sufletului
E să citească, mai mereu,
Altceva decît a încercat el să scrie,
Să corecteze în ce era scris deja.


XLIX.

Mă întrebi de ce sînt trist...

N-am avut noroc.

Norocul ca sufletul meu
Să fi vrut să scrie
Tocmai ce îi era deja scris.


L.

Mă întrebi de ce sînt trist...

Numai sufletul meu e trist.
Nu are parte de o dinastie.

Eu nu sînt trist.

Eu sînt tristeţea
Care îmi era scrisă.

Tristeţea de a nu fi
Repopulat lumea
Cu bărbaţi.

Cu oameni...ROLURILE


I.

Eu sînt doar un şir de roluri.

Personajele mele
Au plîns, au rîs.
Au iubit, au urît.
Au trăit, au murit.

Iar eu am făcut toate acestea
Numai odată cu ele.II.

Unele roluri au durat clipe.
Altele au ţinut ani.

Unele personaje le-am jucat
Numai o dată.
La altele m-am întors
De mai multe ori.

Pe unele le-am jucat bine;
Pe altele, prost.
În unele, cu bucurie;
În altele, cu tristeţe.III.

În toate am fost eu.

Eu
Numai şi numai aşa
Am fost.IV.

Persoana e abstracţie;
Personajul e concret.
Persoana e iluzie;
Personajul este
Singura realitate.

Persoana e numai
Copilăria personajului.
Personajul e maturitatea.

Maturitatea începe
Acolo unde
Sfîrşeşte eternitatea.V.

Există cîteva roluri grele.

Erou.
Sfînt.
Geniu.

Sînt singurele care
Ar merita
Să fie jucate
Pînă la capăt.VI.

Acum joc rolul
De spectator.

Un personaj
Tot mai rar.

Aş rămîne
Ultimul spectator...VII.

Însă nu-mi va fi dat
Norocul acesta...

Sper să fiu măcar
Distribuit
În rolul de sufleur
Al propriei mele morţi.

Dar nu depinde de mine.VIII.

Depinde de păpuşar.

Poate că îmi va trage sforile
Tocmai într-acolo.
Sau poate că într-acolo
Mă va împinge resortul intern,
Pe care tot păpuşarul
Mi l-a instalat.
Sau poate că ma va duce acolo
Cu propria lui mînă,
Înmănuşată în făptura mea.

Niciodată nu poţi şti
Nimic dinainte
În teatrul de păpuşi.IX.

Chiar păpuşarul ar putea fi
Numai un personaj,
Un rol în care doar
A fost distribuit
De un alt păpuşar,
Distribuit de un altul,
Iar acesta de un altul...
Şi, tot aşa, un şir nesfîrşit
De păpuşari.

Toţi, după chipul
Şi asemănarea
Noastră.

Roluri.OBIECTELE


I.

Ultima invazie barbară
E cea a obiectelor.

Ne subjugă.

Ne ocupă
Spaţiul vital,
Timpul vital.

Ne ocupă.II.

Regnul obiectelor cotropeşte
Toate regnurile.

Cîinele devine obiect.
Floarea devine obiect.
Floarea de mină devine obiect.
Obiectul de cult rămîne obiect.III.

Femeia frumoasă
E cel mai frumos
Obiect.IV.

Seamănă tot mai mult
Cu maşinăriile din jurul lor
Oamenii.

Sînt programaţi.
Au certificate de garanţie.
Intră în revizii.
Intră în reparaţii.
Li se schimbă piesele.

Uneori sînt reciclaţi.

Cînd sînt prea uzaţi,
Fizic sau moral,
Sînt casaţi
Şi înlocuiţi.V.

Au butoane de comandă.VI.

Butoanele unora sînt vizibile.
Alţii sînt manevraţi
Prin telecomandă.

Răspunsurile la comenzi
Sînt prompte şi previzibile.
Erorile sînt tot mai rare.
La fel de rare ca rebuturile
Într-o producţie de serie.

Butoanele unuia sînt
Totdeauna apăsate
De către alţii.
Din greşeală
Sau dinadins.

Fiecare îşi apasă sieşi
Numai butonul fericirii.
Pînă la epuizare.VII.

Semenul nostru, obiectul.

Aproapele nostru, obiectul.VIII.

Orice barbarie
Care şi-a impus zeii
Se numeşte civilizaţie.

Un om civilizat e unul
După chipul
Şi asemănarea
Zeilor.

Şi toţi vom fi civilizaţi.
Tot mai civilizaţi.
Nu va scăpa niciunul.IX.

Şi nici aceste cuvinte eretice
Nu vor scăpa de rugurile
Neînţelegerii,
Indiferenţei
Şi uitării
Oamenilor,
Obiectelor,
Zeilor.ALEGERILE


I.

Zi de zi votăm.
Ceas de ceas.
Clipă de clipă.

Buletinul de vot
La alegerile perpetue
Este banul.

Alegem un anume detergent.
O anume maioneză.
O anume marcă de ţigări.
Un canal de televiziune.
O destinaţie de vacanţă.

Alegem tot timpul.

Pe banii noştri.II.

Din acest vot
Beethoven iese învins.
Dostoievski.
Rembrandt.
Michelangelo.
Kant.
Învinşi.

Nu numai că îi învinge
Orice marcă de bere,
Orice meci de fotbal,
Orice ziar tabloid.

Dar îi învinge zdrobitor
Şi cîte o cîntăreaţă
Cu trupul talentat.
Cîte un dăruit creator
De lenjerie intimă.
Cîte un genial realizator
De divertisment tv.III.

Preşedintele muzicii
E lăutarul bîţîitor
Care primeşte cele mai multe
Voturi cu bancnote.

La fel se aleg
Şi toţi ceilalţi
Preşedinţi.

Preşedinţii de azi
Sînt mai împăraţi
Decît împăraţii de ieri.

Ei sînt iubiţi.
Ei sînt votaţi.
Ei sînt aleşi.
Aleşii.IV.

Lumea de azi arată aşa
Ca urmare a tuturor
Alegerilor noastre.

Darwinism al lucrurilor,
În care singurul
Criteriu de selecţie
Şi de supravieţuire
E gustul nostru.

Gustul popular.

Esenţa democraţiei.V.

Iar alegerile politice
Nu sînt decît
Motoarele supraturate
Ale degradării lumii.VI.

Libertatea de a alege
E întotdeauna
Libertatea de a alege prost.VII.

Libertatea e masca
De pe chipul fatalităţii.AICI ŞI ACUM


I.

Ai avut neşansa
De a te fi născut.

Ai avut şi nenorocul
De a trăi aici şi acum.II.

Priveşte bine în jur!

Niciunul din lucrurile
Pe care le vezi
Nu s-a născut în mintea
Vreunui om de aici.III.

Priveşte bine în jur!

Cele mai multe din lucrurile
Pe care le vezi
Nici măcar n-au fost
Făcute aici,
Ci aiurea.IV.

Aici gîndim
La mîna a doua.

Aici trăim
La mîna a doua.

Aici sîntem
La mîna a doua.V.

Gîndim
Numai ce au mai gîndit
Şi alţii.

Trăim
Doar ce deja au trăit
Şi alţii.

Sîntem
Ceea ce au mai fost
Şi alţii.

Prezenţe ale trecutului.VI.

Specificul nostru
Se rezumă
La greşelile de copiere
A gîndurilor altora.

Originalitatea noastră
Se reduce
La folosirea anapoda
A lucrurilor altora.

Dacă aici
S-ar naşte
Ceva nou,
S-ar naşte
Mort.VII.

Ai avut ghinionul
Să trăieşti
Într-o mahala
A lumii.VIII.

Tristeţi de mahala.
Bucurii de mahala.
Iubiri de mahala.
Uri de mahala.
Revolte de mahala.
Resemnări de mahala.

Viaţă de mahala.IX.

Sfîşiere de mahala.

Nevoia de a parveni
În mahala.
Dorinţa de a fugi
Din mahala.X.

Dacă urci
Spre vîrful mahalalei,
Atunci vezi în ea
Centrul lumii.XI.

Dacă fugi
În centrul lumii,
În el vezi tot mahalaua.

Cea întipărită
Ca o hartă
Pe retina ta.XII.

Acum e o mahala
A istoriei.

Acum chiar centrul lumii
E o mahala a istoriei
Centrelor lumii.XIII.

Totdeauna
Lumea a fost condusă
De fanatisme.XIV.

Acum conduce lumea
Corupţia.XV.

Tot un fanatism.

Credinţa că banii sînt totul.
Încrederea oarbă
În puterea banului,
Noul dumnezeu.XVI.

Un dumnezeu
Atît de puternic
Încît nici măcar
Nu se osteneşte
Să-i ucidă pe ceilalţi
Zei.

Îi tolerează,
Decrepiţi.XVII.

Pretutindeni,
Temple ale
Dumnezeului.

Pretutindeni,
Jertfe.

Inima.
Sîngele.
Viaţa.XVIII.

Timpul.
Tot timpul.XIX.

Nu are valoare decît
Ceea ce se poate cumpăra.

Ce nu se poate cumpăra
Nu există.XX.

Oamenii sînt tot mai ieftini
Faţă de lucruri.

E firesc să fie aşa.
Lucrurile încorporează
Inteligenţa şi talentul
Celor mai reuşiţi oameni.

Oamenii, nu.XXI.

Toate lucrurile
Se tot perfecţionează.
Oamenii, dimpotrivă.

Oamenii lucrează doar pentru
Desăvîrşirea lucrurilor.
Pentru ameliorarea oamenilor
Nu mai lucrează
Nici măcar
Natura.XXII.

Omenirea a devenit,
În esenţă,
Un sistem economic.

Un nou regn.XXIII.

Ai avut ghinionul
Să trăieşti
În acest regn.XXIV.

Sfîşierea.

Să urci spre vîrf
În regn.
Să evadezi
În alt regn.XXV.

Animal.
Vegetal.
Mineral.XXVI.

Ai avut nenorocul
De a trăi
Aici şi acum.XXVII.

Şi tot ce poţi face
E să aştepţi.
Şi să speri.

Alt fanatism
Va înlocui banul.
Centrul se va muta
În mahalaua ta.XXVIII.

Între timp,
Trăieşti.

Iubiri de mahala.
Doruri de mineral.XXIX.

Între timp,
Încerci să fugi
De aici şi acum.

În mahalaua cuvintelor.
În regnul cuvintelor.XXX.

Numeşti lucrurile
Numai ca să îţi pară
Cunoscute,
Apropiate.XXXI.

Cuvîntul îţi este
Lentila de contact
Cu lumea.

Vezi toate lucrurile
Prin numele lor.XXXII.

Dar ştii bine.

La o margine a cuvîntului
Pîndeşte urletul.
La cealaltă margine,
Tăcerea.XXXIII.

Ştii bine.

Gramatica lumii
Începe abia acolo
Unde sfîrşeşte
Gramatica limbii.XXXIV.

Trăieşti aici şi acum.

Gramatica sufletului tău
E de acolo şi atunci.
Bancnotă ieşită din uz.

Cuvintele sînt
De aici şi acum.
Bancnote false.XXXV.

Nu ai ce face.
Aştepţi să treacă.

Sufletul.XXXVI.

Dar, pînă cînd va trece,
Nu ai ceva mai bun de făcut
Decît să dai dreptate
Sufletului.

Nu ai altceva de făcut.

Altceva nu ai.UITĂRILE


I.

Memoria e cimitirul
Fostelor mele suflete.

Închipuirea e cimitirul
Celor viitoare.II.

Îţi povestesc din trecut
Şi din viitor.
Nu fac decît să te plimb
Printre morminte.

Unele dintre ele
Au fotografiile şterse.
De pe altele s-au şters
Chiar şi inscripţiile.
Pietrele funerare ale unora
S-au sălbăticit,
Recăzînd în piatră.
Ale altora au dispărut,
Pur şi simplu.
Sau încă nu au apucat
Să apară.III.

Nu pot şti
Dacă îţi dai seama
Că te te plimb
Printr-un cimitir.

Şi nici dacă doar te prefaci
Că le crezi vii,
Atunci cînd le oferi
Bomboane şi jucării
Sufletelor copilăriilor mele,
Idealuri şi sensuri
Sufletelor adolescenţelor mele,
Cîrje şi ochelari
Sufletelor bătrîneţilor mele.IV.

Am o strîngere de inimă
La gîndul că ai observa
Că mormintele mele
Sînt tot mai mari
Spre începuturi
Şi tot mai mici
Către sfîrşit.

Dar asta a fost viaţa mea.
Asta este.
Şi va fi.

Suflete tot mai mici
Într-un trup
Tot mai mare.V.

Apoi mă plimbi şi tu
Prin cimitirele tale,
Trecute şi viitoare.

Şi mă prefac
Că îţi cred vii sufletele.

Şi le ofer
Jucării şi bomboane,
Sensuri şi idealuri,
Ochelari şi cîrje.VI.

Şi mă prefac
Că nu observ
Că sufletele sînt tot mai mici
În trupul tot mai mare.

Asta e viaţa.
Toate vieţile sînt aşa.VII.

Şi ne prefacem a crede
Că oricare dintre suflete,
Trecute şi viitoare,
Ni s-ar putea întîlni.

Nu doar cele de acum,
Singurele înhumate,
Ca şi oasele noastre,
În carne vie.

Nu în memorie.
Nu în închipuire.
Nu în cimitire.VIII.

Şi doar după tot acest ritual
Ne deschidem şi ne amestecăm
Mormintele de carne vie
Ale sufletelor noastre
De acum.

Şi ne amestecăm şi ne închidem
Amintirile şi închipuirile
În uitări.

Uitare după uitare.IX.

Uitare după uitare.

Întrerupte doar de nedumerirea
Dacă ne-am nimerit
Într-o cameră de hotel
De la ţărmul uitării
Sau într-o casă de vacanţă
De la ţărmul uitării
Sau, pur şi simplu,
Într-o casă de-o viaţă
La ţărmul uitării.X.

Uitare după uitare.

Întrerupte doar de neliniştea
Dacă nu cumva
Sufletele noastre de acum
Nu sînt sufletele de acum,
Ci stafiile unor suflete
Din trecut sau din viitor,
Bîntuindu-ne
Mormintele de carne vie
Deschise şi amestecate.XI.

Uitare după uitare.

Uitările.
Gropi comune
Ale amintirilor şi închipuirilor.

Uitare după uitare.XII.

Uitare după uitare,
Uitare după uitare,
Uitare după uitare.

Uitare după uitare,
Uitare după uitare,
Uitare după uitare.

Uitare după uitare,
Uitare după uitare,
Uitare după uitare.

Uitare după uitare.ULTIMELE


I.

Sufletul şi timpul
Sînt totuna.

Îi zicem suflet
Cînd sîntem fericiţi
Sau nefericiţi.

Îl numim timp
Cînd sîntem
Indiferenţi.II.

Ca şi timpul,
Sufletul se naşte
Şi moare
Clipă de clipă.III.

Cînd trăim clipa,
Îi spunem suflet.

Cînd ne lăsăm
Trăiţi de clipă,
Îi zicem timp.

Sufletul începe
Totdeauna acolo unde
Sfîrşeşte timpul.IV.

Sufletul
E tot ce avem.
Timpul
Ne are el pe noi.

Sufletul
E tot ce sîntem.
Timpul ne este
O suspendare a fiinţei.V.

Sufletul cuiva
Nu poate întîlni
Timpul altcuiva.

Nici timpul cuiva
Nu poate întîlni
Timpul altcuiva.

Doar sufletul
Poate întîlni
Alt suflet.VI.

Ne-am putea întîlni
Doar în afara timpului.

În timp,
Niciodată.VII.

Sufletul are o viteză
Cu mult mai mare
Decît a timpului.

Cuvintele mele
Sînt acceleratoare
De particule de timp.

Pînă la viteza
La care timpul
Devine suflet.VIII.

Numai şi numai
Pentru a te întîlni
Pe muchea dintre
Timp şi suflet.

Acolo unde
Se naşte
Şi moare
Gîndul.

Acolo unde
Se naşte
Şi moare
Dorul.IX.

Trimit asupra ta
Un popor de cuvinte.

Un popor barbar
Şi-atît de tînăr încît pare
Încă nenăscut.X.

Într-un iureş nebun,
Hoardele gonesc
După înţelesuri.

Ca orice popor
Ce nu şi-a găsit zeii.XI.

Ucid sau iau în robie
Tot ce le iese în cale.

Războinicii mei vor ajunge la tine
Mînjiţi de tot sîngele lumii,
De praful şi de pulberea ei.
XII.

Şi fără margini le va fi cruzimea
Faţă de poporul de cuvinte,
Vechi, aşezat în înţelesuri,
Ce te locuieşte acum.XIII.

Şi abia după ce
Pe un popor de leşuri
Vor dansa,
Cuceritorii mei
Îşi vor afla, poate,
Liniştea,
Patria,
Zeii.

DICŢIONAR

A avea

Tot ce ai te are.A cunoaşte

Porţi lentile de contact colorate.A face

Te amesteci cu lumea.A fi

A te întîmpla.A fi în stare

Stare.A întîlni

A trece pe lîngă.A înţelege

A alege convenabil între neînţelesuri.A naşte

A condamna la moarte şi, mai grav, la viaţă...A scrie

A transcrie lumea.A te schimba

A-ţi supravieţui.Abecedarul

Faptele.Abisul

Celălalt pol al înaltului.Abstractizare

Falsificare.Abstractizezi

Suferi de anemia concretului.Abstracţiile

Licori ce amintesc doar vag ciorchinii de concret.Absurd

Tot ce nu e nimic.
Acasă

Ferestre cu oglinzi în loc de geamuri.Accelerarea

Vremea din mine grăbeşte timpul din afară.Accidentul fatal

Vitezometrul meu, blocat la o sută de ani pe oră...Această carte

Mască mortuară cu mimica vie.Această hoardă de cuvinte

Prospeţimea barbară.Acest poem

Un soare răsărit cu abajur.Aceste cuvinte

Urme de frînă pe asfaltul destinului.Aceste palimpseste

Electroencefalograme peste electrocardiograme.Aceste versuri

Fluturi kamikaze.Aceste vorbe

O mlaştină de beton.Acum

Obiecte tot mai atrăgătoare, oameni tot mai respingători...Adaptare urbană

Sufletele bonzai.Adevăr

Vierme dezbrăcat de fruct.Adevărul

Mereu la întîlnirea unei minţi strălucite cu un glonţ.Adevărurile

Statistici improbabil de-a fi luate-n serios...ADN

Ne naştem şi murim în aceleaşi lanţuri.Adolescenţa

Chinurile facerii unui adult de către un copil.Adresa acestor telegrame

Posteritatea.Aducere aminte

Exhumare.Adulţii

Cimitir de copii.Afară

Avortat de uterul iluziei.Afectivitatea mea

Cine s-ar scălda în această viitură?!Aglomeraţie

Nu mai putem clădi decît pe ruine...Agonisire

Agonizare.Ai vremii noastre

Oameni fără memorie, populaţii fără istorie...Aici

Ţara văduvelor cu bărbaţii în viaţă...Aici şi acum

E tîrziu şi e departe...Al cincilea anotimp

Frunzele cad cu copac cu tot; lacrimile, cu ochi cu tot.Al şaselea simţ

Melancolia e simţul cu care pipăim timpul.Alb şi negru

Griuri.Alchimist

Caut aliajul din care timpul ricoşează.Alchimist

Reaprind cenuşi.Alcooluri

Degustător de beţii, nu de băuturi...Alegerea

Toate renunţările.Alergarea

Nu mă mai pot ajunge din urmă...Alergia

Tot ce ating mă transformă într-o arsură.Aleşii

Nu dinastii de sînge, ci de lacrimi.Alfabetarul

Lucrurile.Alienarea

Străinătatea începe cu trupul meu.Altă alergare

Un miriapod de antene.Altă dragoste

Aş însămînţa ochi în toate femeile lumii...Altă matematică

Sînt un număr scris cu litere în loc de cifre.Alternative

Trăieşti întregul vieţii sau momentele de viaţă.Alternativele

Să mă crezi pe cuvînt sau pe altă planetă, nu pe pămînt...Amară

Mi-ai intrat în viaţă cum fierea în sînge.Amiază urbană

Umbră de frunză strivită de umbră de beton.Amintiri

Alunecări de timp ca de teren.Amintiri

Stări crepusculare ale uitării.Amintirile

Fiole de vreme.Amîndoi

Amestecaţi cum sîngele în transfuzii.Amorul carnal

Cînţi la cutia unei viori.Amprenta

Liniile palmei tale îmi trasează harta frunţii.Amurg

Soarele coboară doar ca să-ţi proiecteze umbra pe cer...Angoasa

Păianjenul ce creşte ca o fisură-ntr-un parbriz ciobit.Animal

Sînt un tigru alb, vărgat de umbrele gratiilor.Animalitatea femeii

Căutarea siguranţei cu orice preţ.Anxietate

Cînd tremurul tău declanşează cutremurele de pămînt...Aparenţele

Un pîntec rotunjit de un cancer cum de un făt...Apariţia vieţii

Din neputinţa Pămîntului de a naşte lumină.Apariţia vieţii

Mineral căzut în delir.Ape

Mările sînt cadavrele ploilor dintîi.Apocalipsa

A început odată cu facerea lumii.Aproape

Te iubesc de foarte departe din mine.Aproapele

Visez un computer sinucigaş.Aproapele meu

Pictorul cavernelor.Arborele iluziilor

Frunze căzute urcă prin rădăcini spre ramuri goale.Arheologie

Te vor găsi în cenuşa vezuviului inimii mele...Arhipelagul fericirii

Nuferii tăi în mlaştina mea.Arhitect

Proiectez cele mai frumoase viitoare ruine.Arhitectura aceasta

Arteziene de tăceri.Aritmetica vieţii

Numărătoarea inversă.Armata de cuvinte

Generalii m-au trădat totdeauna, niciodată soldaţii...Armele

Singurii prădători ai omului.Aromele

Muzică moleculară.Ars amandi

Orice privire luceşte a lacrimă abia zvîntată.Ars amandi

Strîngi în braţe chiar îmbrăţişarea.Ars antipoetica

Las lucrurile să se spună singure.Ars artis

Inima îţi sîngerează în alte inimi.Ars artis

Să-ţi porţi inima deasupra capului.Ars artis

Să priveşti lumea cu ochi de dumnezeu prin lacrimi de copil.Ars metapoetica

Scriu că ştiu că scriu că ştiu că...Ars moriendi

Să-ţi trăieşti moartea ca viaţa.Ars poetica

Caut cuvîntul care să-ţi stîrnească hohotul de viaţă.Ars poetica

Să scrii aşa cum pictează sepia.Ars poetica

Să harponezi balene sinucigaşe.Ars poetica

Fotografiez vedenii.Ars poetica

Caut cuvintele care să fie fapte.Ars poetica

Să te înmormîntezi în propriile tale urme.Ars poetica

Să faci din propria-ţi umbră o statuie doborîtă.Ars poetica

Să ciopleşti cuvintele cum soarele sculptează copacii.Ars poetica

Să frămînţi aluatul vorbei cum vremea îţi frămîntă lutul.Ars poetica

Să-ţi schimbi frămîntarea în freamăt.Ars poetica

Caut cuvintele pe care le-ai înţelege şi cu trupul.Ars poetica

Să transformi orice timpan într-un himen.Ars vivendi

Să umpli golurile dintre clipe cu veşnicii.Ars vivendi

Să faci din orice dezvăţ un dezmăţ.Arta

Fluturi de hîrtie polenizează-n sere flori de plastic.Arta

Să vezi lumea prin luneta unei puşti.Arta actorului

Să amîni la nesfîrşit propriul tău rol...Arta amorului

Amorul artei.Arta culinară

Să-ţi faci digerabile toate otrăvurile lumii.Arta în viaţă

Lacrimi false strivite de gene false.Arta înţelegerii

Să priveşti adulţii aşa cum ei privesc copiii.Arta neasemuirii

Nu diferenţă de mărime, ci de ordin de mărime.Arta plînsului

Să faci din orice melancolie o sărbătoare a tristeţii.Arta sfîşierii

Să poţi fi reconstituit.Arta supravieţuirii

Pierderi de fiinţă controlate.Artă

Ca şi cum.Artă culinară

Să te pregăteşti în suc propriu.Arte

Nu există artă, ci doar lucruri făcute cu artă.Artist

Gîtuit de neasemănare.Artist de geniu

Rutina miracolului.Artistul

Cerşetor expunîndu-şi răni şi cicatrici.Artiştii de geniu

Hăitaşii ce-ţi aduc lumea în bătaia ochiului.Aruncător de cuţite

Aceste cuvinte îţi urmează conturul...Ascendenţa

Coborîm toţi din cîte-un ancestral viol.Ascult azi

Recviemul poimîinelui pentru alaltăieri.Astenia

Ridicarea pleoapelor e mai grea decît facerea lumii.Aş inventa

Un simţ cu care să te pot păstra.Aşa...

Cum noaptea încalecă ziua, descălecînd abia în zori...Aşteptîndu-te

Un aşternut de cuvinte pe un pat de tăceri.Aşteptîndu-te

Cu inima într-o frapieră de cuburi de sînge.Atac de panică

Încolţit de o haită de planete pustii.Ateism

Eviscerarea cerului.Ateismul

Singura credinţă dezinteresată.Atitudine

Geniul e tratat ca o boală ruşinoasă pentru ceilalţi.Atracţia

Eşti ruptă de mine ca luna de pămînt.Autarhie

Logica.Autobiografie

Am fost un cîntec rămas doar pe portativ.Autocritică

Poetului nu îi stă bine viu.Autocritică

Sînt o greşeală a naturii.Autodidact

Am învăţat toate dezvăţurile.Autoflagelarea

Mă biciuiesc cu marginile mele.Automutilare

Mă izbesc cu capul de toţi pereţii gîndului.Autoportret

Vinovat de tot ce este, păcătos de tot ce nu e.Autoportret

Tunel de carne prin care oase se varsă-n piatră.Autoportret

Un sac de piele peticit cu retine.Autoportret

Submarin pierdut între balene eşuate.Autoportret

Schelet de marmură captiv într-o statuie de ghips.Autoportret

Un elefant într-un cimitir al mamuţilor.Autoportret

Ocnaş al sării din bucate.Autoportret

Rază dintr-o durere înrudită cu lumina.Autoportret

Fachir pe un aşternut de cuneiforme.Autoportret

Tăcere deshumată dintr-o limbă moartă.Autoportret

Sîngele de bătrîn inundă inima de copil.Autoportret cu Alex Ştefănescu

Duelul ne sculptează fildeşii de mamut şi elefant.Autoportret cu tine

O zi a unui anotimp rătăcită într-un alt anotimp.Autoportret cu tine

Cochilie-mpietrită-n jurul valurilor de-altădată.Autoportret cu tine

Un zgomot atîrnînd în ştreangul unei fraze muzicale.Autoportret cu tine

Pasăre făcîndu-şi cuib în turbina unui avion.Autoportret cu tine

Eşarfă la gîtul unui trandafir.Autoportret cu tine

Inel pe-un deget de mănuşă.Autoportret cu tine

Imagine în visul unui orb din naştere.Autoportret cu tine

Cifra 0 nimerită lîngă litera O.Autoportret cu tine

Alcool în sînge.Autoportret fără tine

Rege umblînd decapitat.Autoportretul final

Edentat de cuvinte...Autopsia

Reconstituirea pierderii sufletului.Autoumilirea

Doar călcîndu-mă în picioare mă ridic deasupra mea.Avere

Tot ce am, am asupra mea: cerul.Axis mundi

Timpul.Balanţă

Între nesfîrşituri şi neînceputuri...Balaur

Ghem de şerpi.Balet

Paşi pe o claviatură a fiinţei.Balsamul

Eşti unsă de iubire ca de-o cremă.Bandajul

Zidit de viu în propria-mi statuie.Banii

Toţi sînt falşi.Banii

Tot ce se poate cumpăra are statut de tîrfă.Basorelieful

Peisajul nenumăratelor tale portrete...Beţia vitezei de viaţă

Apăs pînă la fund pedala plăcerii şi durerii.Beţiile

Sufletul meu, monstru ţinut în spirt.Bibliografia

Otrava ce nu te-a omorît încă.Bicicleta

Pe o roată înfăşor spaţiul şi pe alta timpul.Binele şi răul

Săvîrşesc binele şi mă desăvîrşeşte răul.Biografie

Ce crezi despre ce ţi s-a întîmplat în viaţă.Biografie

Inventarul lucrurilor pierdute.Biografia

Viaţa mea e cutia neagră a cărţilor mele.Biologia

Psihiatria regnului mineral.Biped

Pasăre.Birocraţia

Abatorul de nume.Blazonul

Un leu luîndu-şi inima în dinţi.Blogger

Ţărînă cu ieşire la o mare virtuală.Boala

Mă dor vertebrele ce mi se schimbă-n cranii.Boală

M-am umplut de ochi ca de bube.Bucătărie

Am frigiderul plin de resturi de cadavre.Buchet

De dragul tău am devenit călău de flori.Bucuria

Îmi deschid inima ca pe o şampanie.Bucurie

Sînt contemporan cu toată fumuseţea.Bufonul regelui

Rege.Bunătatea

Fruct cubic.Busolă nehotărîtă

Înseamnă că ai ajuns la pol.Ca două ţigări într-o scrumieră

Ne-amestecăm fumurile şi cenuşile...Ca marea

Îmi sărută piciorul, apoi îmi şterge urma pasului.Cadourile

Doar ceea ce nu se poate cumpăra îţi dăruiesc.Cafea cu coniac

Aburi ai realităţii şi vapori de miraj...Cale

Te ocolesc cu îmbrăţişarea şi ajung la mine însumi.Calea

Caut drumul către rătăcirea deplină.Calea mea

Un drum pavat cu depărtări.Calendar

Viaţa femeii se măsoară în ovule.Caligrafia mea

Seismograme.Caligrafie

Viaţa mea-i ciorna, viaţa ta-i viaţa mea trecută pe curat.Calvarul

Port coroana de aşchii de timp.Cancerul

Cea mai apropiată rudă de sînge.Canibalismul

Ne înrudim strîns cu tot ceea ce mîncăm.Canonizare

Ţi se recunoaşte exilarea din lumea aceasta.Capătul lumii

Oriunde m-aş afla...Capodopera

Copil al unui muritor cu zeiţa.Capodopera

Erată la facerea lumii.Captivităţile

Elefant închis într-o cuşcă din oase de mamut.Capul

Un creier de uraniu într-un craniu de diamant.Carapacea

Aripile ţestoasei.Caravana

Sîntem toţi nomazi ai timpului...Carcera

Sînt o inimă închisă într-un craniu.Carpe diem

Lasă-te trăit de clipă...Carte de bucate

Ghid de amestecare a cadavrelor.Carte de înţelepciune

Îndreptar de utilizare a nebuniei.Cartea aceasta

Giulgiul meu, steagul tău...Cartea aceasta

Tot ce-ar putea rămîne din mine încape într-o poşetă...Cartea aceasta

Mitralieră cu lacrimi oarbe.Caruselul

Îmi pot imagina întregul lumii doar ca ameţeală.Casa mea

Un colţ al bibliotecii tale.Caut...

O teoremă care să mă mai ţină în viaţă...Cavalerie

În şenile curge fierul din potcoave.Cazier

Am toate păcatele şi nicio vină...Căderile acestea

Cascadele unui ocean în trepte.Căile mele

Nu drumurile tale, ci mersurile tale...Călău

Desprind capul de pe trupul gîndului.Cămătărie

Îmi sporesc sufletul împrumutîndu-l...Cărţi

Gropi comune.Cărţile

Cărămizi pentru casă ori cavou.Cărţile mele

Bănci de cuvinte congelate.Căutarea

Caut ce să caut...Căutarea sensurilor

Profanare de morminte vii.Căutările

Aş căuta orice numai ca să mă pierd pe mine...Cea de toate zilele de sărbătoare

Tu.Ceapa lumii

Cu cît înlături mai multe foi, cu atît mai tare plîngi...Cearcăne

Cuiburi de umbră pentru păsări de lumină.Cel ce îmi va urma

Chiar cu inima lui îmi va face masaj cardiac.Celelalte cărţi

Ciorne.Celulele mele

Toate îşi modifică biochimia de dor de tine...Centru

Mă privesc galaxii de ochi.Centrul lumii

Între coapsele zeiţei.Cercul vicios

Plînsul stîrneşte tristeţea ce dă în plîns.Cerul

Adînc, nu înalt.Cerul

Covorul colorat de tălpile privirii tale.Cerul

Paraşută ce nu mi se deschide...Cerul nostru

Mahalaua de sus.Chimia

Atomi de iubire în molecule de nefericire.Chipul

Toate măştile.Chipul zeiţei

Sculptez mîngîind marmura, nu cioplind-o.Chipurile tale

Eu sînt un iconar de holograme.Chirurgie estetică

Mi-am implantat un radar şi-un sonar în frunte.Cicatricea iubirii

O rană a spaţiului sub o crustă a timpului.Ciclul

Beat de binecuvîntări, mahmur de blesteme.Cimitir

Viii par monumente funerare...Cimitirul de maşini

Mă fixează şiruri de orbite goale de faruri.Cinismul

Vaccin.Cioburi afumate

Prin lacrimi cenuşii îmi urmăreşti eclipsa...Cioburile acestea

Holograme.Circuitul

Toate lacrimile se varsă, pînă la urmă, în mare.Circ

Inimi de leu smulse, ţinute în cuşti.Circul

O cupolă albastră s-a întins peste întreaga lume...Circumvoluţii

Bicepşii contemplării.Civilizare

Denaturare.Civilizaţia

Epidemie pentru care nu există vaccin.Civilizaţie

Canibali decăzuţi în vegetarieni.Civilizaţie şi cultură

Hîrtia igienică şi hîrtia de scris.Civilizaţie urbană

Mamifere organizate în muşuroaie...Cîntecele mele

Buchete de gîturi de lebădă.Cîntecele mele

Statui nomade.Cîntecul

Un cor de sărutări.Cîntecul de dor

Bumerang ce se întoarce mereu rănit.Cîrtiţa

Delfinul terestru.Clarviziune

Disting toate nuanţele întunericului...Clipa

Eră comprimată de pistonul timpului.Clipele mele

Curg toate prin talia ta de clepsidră.Clonare

Toate femeile au împrumutat privirile tale...Coborîrea

În orice direcţie şi în orice sens...Codul genetic

Sînt scris în acelaşi alfabet cu teiul tău.Colecţia

Am scufundat emoţiile în cuvinte ca-n formol.Colierul acesta

Şirag de scoici care ascund perle.Comoara

Tezaurizez toate pierderile şi pierzaniile.Compasiunea

Pasiune.Completul de judecată

Pluton de execuţie înarmat cu prejudecăţi.Comunicarea

Tăcerile se frîng în cuvinte cum razele în lichide.Comunicarea

Gramatica universală are erori universale.Concentrare

Vene se oglindesc în tăişul lamei.Concentrarea

Să-ţi muţi toate simţurile în schelet.Concluzia

?Concretul

Miriapod de abstracţii.Concretul abstracţiei

Priveliştea unei hărţi.Condimentul

Lacrimile mele sărează lumea.Condiţia poetului

Avion ce zboară cu trenul de aterizare rupt.Condiţia umană

Născut ruină.Condiţia umană

O pernă de iluzii pe un pat de deziluzii.Condiţia umană

Sabia necesităţii în teaca libertăţii.Condiţie

Avem acces doar la timpul pierdut: trecutul.Condiţie

Eu nu sînt decît lumea trecută prin maţele minţii mele.Condiţie

Naufragiat în propriul meu sînge.Confesiunea

Dializă.Confesiunile mele

Cu marmura suflecată pe os.Confidenta mea

Pe sfinţii din pustiu îi auzea dumnezeu...Conservare

Te ţin la temperatura de îngheţare a timpului.Conservare în vederea transplantului

Ţin cuvîntul în dinţi ca pe o inimă în cuburi de gheaţă.Consolare

Voi fi mort doar pentru alţii; pentru mine, niciodată...Consolarea

Închişi amîndoi sub aceeaşi cicatrice.Constrîngere

Îngere, sîngere-n plîngere-o frîngere-n strîngere...Construcţia aceasta

Port la un viitor ocean.Consumismul

Vise ambalate-n pungi de plastic.Consumismul

Suflete asamblate din prefabricate.Consumismul

Masacrarea cohortelor de lucruri.Conştiinţa

Locul de întîlnire al celorlalţi în mine.Conştiinţa de sine

Călăul care mi-a lăsat capul fără sprijin.Contemplare

Zac pe un zăcămînt de petrol în evul preindustrial.Contemplare

Privesc cum vîntul solar răscoleşte lucrurile.Contemplare

Adulmec feromonii ideii în călduri.Contemplare

Aud colesterolul depunîndu-se ca timpul...Contemplare

Văd cum timpul rugineşte-n lanţurile ce mă ţin în viaţă.Contemplare

Accelerez migraţia stolurilor de stele.Contemplare

Ramific viermele timpului.Contemplare

Întrezăresc maimuţa care tocmai se trage din om.Contemplare

Îmi arcuiesc privirea după curbura Pămîntului.Contemplare

Înot între sideful unghiei şi cel al ojei tale.Contemplarea

Să ajungi la starea de spirit a materiei.Contractul

Sînt chiriaş rău-platnic în propriu-mi trup.Contratimp

Vreme.Convalescenţa

Să te vindeci de incurabil...Copiii

Antidot la sinucidere.Copiii

Ostaticii din războiul sexelor.Copil

Sînt înfăşat în celelalte vîrste ca o mumie.Copilăria

Grădină suspendată în ştreangul memoriei.Copilăria mea

Nu e a mea, ci a copilului ce am fost...Copilul

Vietatea iubirii.Corcitura

Din încrucişarea unui animal cu un computer.Corespondenţe

Copilul e fluture; adultul, omidă.Corespondenţe

Pumnul se strînge pe timp ca o inimă pe sînge.Corespondenţe

Clipele mele iau forma lacrimilor tale.Costum de nuntă

Vesta de salvare a sufletului tău.Coşmarul

Visez că am o insomnie incurabilă.Covîrşit

În mine sînt atîţia adulţi şi un singur copil...Craniul

Vertebră cu ochi şi cu gură.Creator şi creaturi

Nimicul spart în nimicuri.Creator şi creaţie

Scrierile mele mă înlocuiesc ca un cancer.Creaţia

Doar vidul poate naşte cu adevărat.Creaţia aceasta

Schelet de urlete pentru carnea tăcerilor.Creaţie

Umbră sîngerînd lumini.Credinţa

Dumnezeu crede în mine.Credinţă

Cred doar atunci cînd tu te rogi pentru mine.Credinţă

Dumnezeu nu ne-ar putea vedea cu ochiul liber.Credinţă

Dumnezeu ţine ostatici copiii din noi.Credinţe

Îmi păstrez toţi zeii în borcane cu formol.Credo

Nu ştiu ce să cred...Creier

Ghem de păianjeni injectîndu-şi unii altora veninuri.Creier

Păduchele din interiorul capului.Creierul

Încoronat de idei ca inima de coronare.Creierul meu

Floare de mină pe noptiera ta.Creştetul fiinţei

Inima.Crima

Copilul meu ucide copilul din mine.Criminal

Umblu cu mîinile pătate de timp.Criticilor mei

Viitorul trecutului e mai sigur decît al prezentului...Crucea mea

Cu braţele desfăcute a îmbrăţişare.Cuibul păsării măiastre

Buchet de ouă cu pupile.Culmea tristeţii

Un copil genial.Culorile

Petalele luminii.Cultura

Crescătorie de demoni domesticiţi.Cultura şi civilizaţia

Ferma şi abatorul de oameni.Cunoaştere

Curg ochi din lacrimile mele.Cunoaştere

Lumină mai orbitoare decît întunericul.Cunoaşterea

Cutii negre tot mai mici şi mai multe.Cunoaşterea

Foietaj de draperii după care nu există ferestre.Cuplul

Stadiul ultim de degenerare a tribului.Curaj

Ca şi cum nu ţi-ar fi frică...Curenţii marini

Fluvii cu maluri de apă.Curgere

Nu sîntem scăldaţi de două ori de acelaşi sînge...Curriculum vitae

Fost sinucigaş.Curriculum vitae

Erudit al sfîşierilor.Cuşca

De oricare parte a gratiilor, totuna...Cutremurul iubirii

Un demisol îmbrăţişează o mansardă...Cuvinte

Roţi dinţate ştirbe în mecanismul gîndirii.Cuvinte de dor

Se aud ca de sub dărîmături de cutremur.Cuvintele

Săruturi tăiate în două.Cuvintele

Mahalalele tăcerii.Cuvintele

Se sprijină unele de altele, nu de lucruri...Cuvintele

Microbii celor mai devastatoare molime.Cuvintele

Rubinele din ceasul ce sînt...Cuvintele acestea

Seminţe de memorie.Cuvintele acestea

Săgeţi cu vîrfurile otrăvite de tăcere.Cuvintele acestea

Suflecate pe înţelesuri.Cuvintele mele

Vapori de suflet.Cuvîntul

Caut esenţa ce-ar îndoi pînă la cerc săgeata timpului.Cuvîntul meu

Corabie cu ancora în cer şi pînzele în mare.Cuvîntul meu

Glonţ rătăcind prin mai multe trupuri.Cuvîntul meu

Laser învins de lumina naturală a tăcerii.Daimonul meu

Lumea.Daltonist

Văd clorofila din sînge.Dansul

Îmi port sufletul sub tălpi.Darul

Lentile de contact, cuvintele acestea străvezii...Datoria

Îmbrăţişez etica unui pluton de execuţie...De cînd lumea...

Ne iubim de dinainte să ne fi născut...De dragul tău

Un computer s-a convertit la melancolie...De mînă

Palmele noastre, pierdute într-un lung sărut.De mînă

Degetele ni se-ntrepătrund ca visul cu realitatea.Debusolat

Nu-mi mai arăţi nordul fiinţei mele...Decăderea nebuniei

Azi rătăcitul ar sufla în morile de vînt...Decăzut

Să fi avut de unde să cazi...Declaraţia de dragoste

Rostire asuprită de sărut.Declaraţie

Aş vrea să-mi fii haremul.Declaraţie de avere

Am numai ceea ce n-aş putea pierde: nimic.Defenestrările

Doar ferestre către alte încăperi...Definiţie

Cuvintele sînt lucrurile care nu se pot numi.Definiţiile acestea

Oasele ce ţin carnea lumii la un loc.Degenerarea lumii

Iubirile fără copii, urile fără crime...Degradarea lumii

Nu se mai poartă războaie pentru frumuseţe...Degradarea lumii

De la triburi, la turme şi haite şi singuratici...Degradarea lumii

Zeii îmbătrînesc şi mor mai repede decît oamenii...Degustarea

Timpul lasă gust de lumină; vremea, de sînge.Deja vu

Totul şi nimic.Delfinii

Îngeri trăind în două ceruri.Delicatesele acestea

Otrăvuri de leac.Delirurile nebunilor

Ultime refugii ale măreţiei...Demagogia extremă

Să şi faci ceea ce predici.Demenţa

Starea de graţie.Demîncare

Să fiu desert...Demîncarea

Mă hrănesc cu foamea.Democratizarea

Transformarea popoarelor în populaţii de profeţi.Democraţie, autocraţie, anarhie

Politeism, monoteism, ateism.Democraţia

Prin vot, sigur s-ar hotărî geocentrismul...Demonii

Bîntuit, deci mîntuit.Departele...

Un fulger ce detună abia după un veac...Depresie

Cînd tot uraniul s-a dezintegrat în plumb...Deschiderile

Cădem în lume doar prin găurile noastre.Desenul

Schiţez o hartă a timpului...Despărţire

Începe în prima clipă a întîlnirii...Despărţirea

Te-ai smuls din mine ca o unghie din carne.Despărţirea de scris

Mă-ntorc în viaţă cum imperiul mongol s-a retras în iurte...Despărţirile

Înmormîntări fără mort.Destin

Patria mea e adevărul, viaţa mea e un lung exil.Destin

Scafandru captiv într-o lacrimă de copil.Destinul

Drumul meu mă urmează ca un cîine.Destinul capodoperei

Furnicile pot căra un elefant, dar nu întreg...Destinul meu

Pe una dintre ramurile umbrite de timp ale vremii...Deşertăciunea

O operă e doar o carieră postumă.Deşertul scrisului

Setei i se face iar sete de mine...Detaşarea

Iubeşte-te cum îţi iubeşti aproapele...Deus irae

Indiferenţa.Devenirea

Sînt o lacrimă şlefuită pînă la lentilă.Deviaţii sexuale

Specia nu reuşeşte să te înşele în folosul ei.Deviza

Cuvinte de simplitatea gesturilor...Dezamăgirea

Este tot o amăgire...Dezbrăţişare

Mă rup de tine cum trupul ce se ridică de umbră.Dezbrăţişarea

Două diamante se îneacă-n marea de cărbune.Dezbrăţişarea

Fractură deschisă.Deziluzii

Orice dezamăgire e faţă de întreaga lume.Dezînşelarea

Să schimbi nimicurile în nimic.Dezmărginirea

Îmbrăţişarea.Dezorientarea

Inversarea polilor magnetici ai iluziei.Dialogul

Ca doi orbi ochi în ochi...Diamant

Epilepsie a cărbunelui.Diamantul

Îl poate şlefui doar un alt diamant.Diavolul

Scuza.Dicţionarul

Certificat de deces al literaturii.Dicţionarul

O oaste înarmată doar cu steaguri.Dicţionarul

Toate lucrurile vor sfîrşi în dinţii cuvintelor.Dicţionarul

Ruinele lucrurilor lumii.Dieta

Să iei zilnic o porţie din somnul de veci.Diferenţa

Ciupercă nucleară printre ciuperci doar otrăvitoare...Dilema

''De ce?'' sau ''De ce nu?''?Dimineaţă urbană

Din plămîni bolnavi pare scuipată roua.Dincolo de pupila dragostei

Cristalinul indiferenţei şi retina urii...Disecţie

Caut vena ce-ntoarce timpul în inima lumii.Disoluţii

Timpul erodează, vremea corodează.Disperere

Mă agăţ de tine cum carnea de oase.Distanţa potrivită

Mă îndepărtez cît să-ţi devin orizont.Distanţe

Miezul pămîntului e mai fierbinte decît coaja soarelui.Distanţele

Lănci cu vîrfurile îndreptate către mine.Distracţia

Uitare de unică folosinţă.Dizlocarea

M-am mutat undeva între mine şi tine...Doctor

Radiografiez stafiile ce bîntuie lumea.Doi

Oglinzi paralele între care nu se mai află nimic...Dor

Nostalgia liniştii de dinainte de-a mă fi născut.Dor

Să mă vindec de cuvinte...Dor de albastru

Aş spăla tot verdele lumii de galben...Dor de moarte

Golul dintre stele în golul dintre clipe.Dor de moarte

Parfumul amintirii unei ţiitoare de urît...Dorinţa

Ţi-aş rupe nasturii cămăşii destinului...Dorinţa de moarte

Vitalitatea la zenit.Dorinţă

Să-mi faci giulgiu din pînza ta freatică.Dorinţă

Aş vrea să fii văduva mea.Dorinţă

Să te pătrund precum timpul...Dorinţă

Să ne amestecăm cum trupuri sfîrtecate de explozii...Dorinţă

Te-aş iubi cu dragostea tuturor bărbaţilor din lume...Dorinţă

Să mă îmbrăţişezi ca un uter gravid...Dorinţă

Aşează-te-ntre mine şi destin ca o placentă...Dorinţă

Să mă înveleşti în pleoapele tale...Dorinţă

Pansează-mi rănile cu pielea ta..Dorinţă

Ţi-aş face casă din roci de pe alte planete...Dorinţă

Să fiu înmormîntat în lavă proaspătă.Dorinţele

Marii prădători din regnul ideilor.Dorul

Rugăciune laică.Dorul

Junghi încălzit la piept.Dragoste

Metastazăm unul în celălalt.Dragoste

S-ar strînge-ntr-un inel coroana atinsă de nebunie.Dragoste

Creangă în care au atîrnat frunze, flori, fructe, spînzuraţi...Dragoste la prima vedere

Cînd urcai şi coboram scările rulante ale lumii.Dragostea

Pansament pus azi pe rana de mîine.Dragostea

Bodegă cu vitralii de catedrală.Dragostea

Măreţia celor fără măreţie.Dragostea şi moartea

Polii magnetici ai neantului.Drama

Spermatozoid într-un harem de ovule.Dresor de cuvinte

Limba mea e un buchet de lese şi de bice.Drumul

Îmi port mormîntul cum melcul casa.Drumuri

Soarta ta e o şină; destinul meu, o şenilă.Dumnezeu

Un om a vrut să aşeze ceva peste alt om.După cutremurul dragostei

Moloz de carne.Durerea

Mă dori ca timpul, ca tot ce nu se repetă...Durerile acestea

Impregnate de tine ca osemintele de timp.Duritate

Doar umbrele sînt totdeauna de nestrivit.Duşmanii mei

Ceilalţi din mine.Ea

Boala care mă vindecă de mine însumi.Economia

Religia în care ecumenismul a învins.Edificiul acesta

Catedrală ridicată din cărămizi de dinamită.Educaţia

Dresaj insuficient.Egoism

Nu împart nimic nici măcar cu ceilalţi din mine.Elemente

Plumbul e doar senilitatea uraniului.Elev

Învăţ întruna gramatica lucrurilor.Eliberarea

Aş rupe lanţurile de ADN...Emigrant

Mi-am părăsit copilăria ca pe-o ţară.Emoţie

Îţi bat cu inima în uşă.Emoţia

Inima mă ciopleşte cum o daltă piatra.Energia

Vrei mai multă căldură, vreau mai multă lumină...Epidemia

Aş răspîndi virusul îndoielii în regnul roboţilor...Epitaf

Mormîntul cel mai gol de tine.Epitaf

Munte prăbuşit în propriile-i prăpăstii.Epopei...

Dacă furnicile şi-ar povesti războaiele...Eretic

Îmi iubesc departele...Eroarea

Îngroparea armelor, odată cu războinicii.Eroii

Trib preistoric, contemporan cu noi.Eroii timpurilor noastre

Surferi printre rechini gonflabili.Eroul, sfîntul, geniul

Păsări în zbor, cuiburi prădate...Esenţa

.Esenţializare

Un elefant îndrăgostit de scheletul unui mamut.Esenţializarea

Să storci lucrurile de neant.Esperanto

Orice cuvînt începe şi sfîrşeşte c-un semn de-ntrebare.Estetica

Balet desculţ pe patinoarul conştiinţei.Estetica mea

Urletul de animal sălbăticit în cuşcă.Estetica siguranţei

Îţi aşezi capul pe limba unui leu împăiat.Estetici

Tu taci totdeauna mai frumos decît vorbesc eu.Eternitate

Doar ceea ce nu există are şanse la eternitate.Etica

Tu, aproape eu.Etica şi estetica

Irişii care îmi strîng pupilele gesturilor.Eu

Donator universal pentru transplant de amintiri.Eu

Ochiul tornadei de cuvinte ce dizlocă lucrurile.Eu

Un cor cu o singură gură.Eutanasia

Înjunghiat de axa lumii.Eutanasia perfectă

Avortul.Evadarea

Să trăieşti în toate locurile şi timpurile lumii...Evocare

Lumea-ntreagă încăpea între marginile surîsului tău.Evocare

Ne strîngeam în braţe cum fierul şi carbonul în oţel.Evocare

Erai pretutindeni, ca o abstracţie.Evocare

Părul tău se revărsa ca o muzică.Evocare

Erai duminica mea cea de toate zilele.Evocare

Pînza rochiei tale mă purta ca o iolă...Evocare

Lacrimile tale erau de icoană.Evocare

Ochii tăi cu priviri multicolore...Evocare

Valurile mării de atunci mi se sparg şi azi în sînge...Evocare

Marea tocmai ni se îneca în valuri...Evocare

Umbrele surpate în sărut...Evocare

Umblai înveşmîntată în îmbrăţişări...Evocare

Duceai de mînă copilul din mine...Evocare

Schimbam priviri ca prin cabluri de înaltă tensiune...Evocare

Ne iubeam aproape cu ură...Evocare

Îţi îmbrăcai trupul în suflet...Evocare

În umedul privirii tale mă scăldam precum o rană-n spirt.Evocare

Marea ne lăsase pradă caracatiţei de-mbrăţişări...Evocările

Pavez cărările deschise de paşii tăi.Evoluţia generaţiilor

Mici defecte de copiere.Evoluţia speciilor

Braţele sînt aripi ratate.Evoluţie

Ni s-au tocit trăirile precum şerpilor picioarele.Evrika

Un tsunami trecut printr-o pîlnie.Exil

Un nou teritoriu de cucerit...Exilat

Pe o insulă de la ecuatorul cerului...Exilul

Trăieşti într-un loc care nu trăieşte-n tine...Existenţa

Criză de timp, criză de spaţiu.Existenţă

Esenţă în diluţie homeopatică.Experienţa

Abatorul de iluzii.Explicaţia

Vrei să ai ori să faci pentu că nu poţi să fii.Explozia

Tu, parfumată cu benzină; eu, pudrat cu praf de puşcă...Extazul

Arhipelag de aisberguri la tropice.Extrovertit

Nomad într-un labirint de oglinzi deformante.Facerea lumii

Nimicul s-a metamorfozat în nimicuri.Fachir fără voie

Calc oriunde pe tăişurile celorlalţi.Falezele acestea

Sculptez pietre de hotar între ape şi cer şi pămînt.Falus

Atelă pentru axa lumii.Faraon

Înalţ o piramidă nomadă.Fardurile

Toate straturile de pînă la os.Fălcile

Sînt prins între colţii de piatră şi colţii de stea...Fărădelegea

Una dintre legi.Femeia

Fîntînă pentru însetaţi şi înecaţi.Femeia la treizeci de ani

Prea devreme ca să înţeleagă, prea tîrziu ca să creadă...Femeie

Toţi porii ei.Femeie gravidă

Un om metamorfozat în ou.Fereastra

M-aş defenestra în altcineva.Fereastră închisă

Deschisă numai luminii.Feregeaua

Singura cale spre adevăratul chip.Fericire

Proporţie de aur a unor molecule.Fericirea

Rîs al unui copil bolnav incurabil.Fericirea

Ascunsă cum ploaia într-un cactus din deşert.Fericirea

Eclipsă de pămînt.Fericirea

E totdeauna fără cuvinte.Fericirile trecute

Furnicături în membre amputate.Ferită

Timpul descrie-n jurul tău o buclă.Fidelitatea

Iubeşti mereu tot ce ai iubit vreodată.Fiinţa

Nod cu capetele de neant.Fiinţă de hîrtie

Şiră a spinării frîntă în silabe.Fiinţă şi timp

Tot ce este e deja trecut.Fiinţe

Zgîrieturi în neant.Filmul preferat

Chipurile tale, derulate pe o bandă Moebius.Filonul

Orice fărîmă de durere.Filosofia

Istoria filosofiei.Fizica

Colosul cu un picior de lut.Fiziologie

Sîngelui meu îi este dor de pulsul tău.Flaut

Respiraţie gură la gură.Foamea

Vreau să muşc cuvîntul ''măr'' rostit de tine.Focurile acestea de artificii

Ruguri.Foraje

Fac miezul lucrurilor sa lucească la suprafaţa lor.Forma

De picătură, ca orice sferă curgătoare în cădere...Fosilă

Sînt captiv în trecut ca într-un bloc de piatră.Fost poet

Oglindă întoarsă cu faţa la perete.Fostele iubiri

Cochilii-n care s-a retras aceeaşi mare.Fotbal

Dumnezeu e mingea.Fotografia

Mi-am dezvelit oasele cum dinţii în surîs.Fratricidul

L-am ucis pe celălalt, pe neandertalian.Fraze abrupte

Ca nişte faleze ale sinucigaşilor.Frămîntările acestea

Banal cotidian.Fricile

Derapaje pe serpentinele destinului.Frigul singurătăţii

Cu ochii împăienjeniţi de flori de gheaţă.Frumuseţea

Cea mai mare dintre nedreptăţile lumii.Frumuseţea

Se răspîndeşte-n toate părţile, ca o lumină.Fundaţia mea

Alunecarea de teren.Gambitul nebunului

Sacrifici chiar partida pentru frumuseţea ei.Generozitate

Împart şi ceea ce încă nu am.Genetica

Demonologie.Genialitatea

Atavism, măsea de minte predestinată cariilor.Geniul

Fosilă vie. 
Geniul

Sfînt laic.Geniul

Specie dintotdeauna pe cale de dispariţie...Genunchii

Ochii rugii.Geografie

Cerul, fluviu ce se varsă-n toate mările.Geometria

Cerc vinovat şi păcătos de dorul de elipsă...Geometria poeziei

Sfîrtecarea.Geometrie

Geografia retinei.Gesturile mele

Stoluri de globule de fiinţă.Gesturile tale

Monede de aur suflate cu bronz.Gigantul

Formă de relief.Giuvaergiu

Cuvinte încercate, ca aurul, în dinţi.Gîndirea

Membrană strivită între lume şi ideea de lume.Gîndirea poetică

Motor supraturat mereu în gol.Gîndul

Cîine de luptă la beregata lucrurilor.Gîndul şi emoţia

Tensiunea şi pulsul creierului.Gînduri şi emoţii

Contraforturi de zăpadă, ziduri de vapori...Gîndurile

Recăderi din animal spre mineral.Glaciaţiune

Stoluri de mori de vînt migrează spre trecut.Gloanţele acestea oarbe

Vor declanşa războaie adevărate...Gol

Darul suprem al zeilor e să-ţi ia totul.Gramatică

Aş interzice tot ce nu e predicat.Gratuitate

Sap caverne doar pentru a le picta pereţii.Gratuitate

Înalţ întruna schele de pe care ridic alte schele...Graviditate

Un om între marginile altui om.Gravitaţii

Curgi spre mine cum marea spre lună în timpul mareelor.Grăbit

Viaţa, film derulat cu încetinitorul...Grăbit

Chiar şi timpul îmi pare rămas în urmă...Grădina

Mlaştină de mercur, cu nuferi de platină.Grădina zoologică

Cuşca umanizează privirile.Grădinile zoologice

Din toate lipseşte cuşca cu oameni...Greaţa

Lumea duhneşte a cadavre de idei neîngropate.Greşeala

Am ţîşnit ca un foc de artificii la lumina zilei.Greşeala

Înhămasem tancuri la caleşti.Greşeala

Mi-am deschis sufletul aşa cum mi-aş fi deschis venele...Greşeală

Am intrat în viaţa ta ca un fluture într-un ierbar.Gri metalizat

Viaţa în ţipla artei.Gustul poeziei

Pipăi aroma claviaturii curcubeului.Haiduc modern

Un răzvrătit într-o pădure de zăbrele.Hainele

Măşti.Hainele noastre

Doar ele rămîn îmbrăţişate toată noaptea pe fotoliu...Harta ridurilor mele

Desen ce-ncearcă în zadar să te explice...Hărţi genetice

Fotografii de familie.Hemofilie

Sîngerez lumină.Hieroglifă

În zgîrieturile gheţii s-a scurs dansul patinatoarei.Himen

Timpan cu care îţi auzi copilăria.Hobby

Colecţionez viitoare frumuseţi.Hobby

Fabric antichităţi.Hrana

Din dinţii consoanelor, în gîtlejurile vocalelor...Hrană

Aş semăna pe tot pămîntul holde de îndoială...Iadul şi raiul

Polii clipei.Idealul

Să te laşi chiar pe tine drept urmă.Ideea

Hamster alergînd pe ruloul realului.Ideile

Meduzele din cerurile-n care-mi scald privirea.Iluminare

Credeam că te-am pierdut, cînd de fapt mă pierdusem de tine.Iluzia

Ca o ţigară împărţită-ntre amanţi.Iluzia iluziilor

Luciditatea.Iluzie

Dumnezeu pare un fizician genial.Impresie

Ca şi danturile, cuvintele prea frumoase par false.Imprimeu pe bluza ta

Bătăile inimii mele.Inadecvarea

Arme de aur, podoabe de fier...Incurabil

Sufăr de boala de care nu mai mori niciodată.Indiferenţa

Gîndurile mele traversează lumea ca neutrinii.Inerţie

O inimă smulsă mai bate o vreme...Infernul

Să-ţi imaginezi că paradisul există...Infirm

Cu braţele smulse de îmbrăţişare.Infirmieră

Îmi sprijini tîmpla cu un gînd.Infirmieră

Pansează-mi cu săruturi buzele crăpate de cuvinte...Inima

Pompa de vreme.Inima

Cămaşă de forţă a sîngelui.Inima

Toate gravitează-n jurul ei ca nişte planete.Inima

Răsărit şi apus al sîngelui.Injecţia letală

Viaţa.Inocenţa

Să uiţi tot ce îţi aminteşti.Inocenţa mea

A celui care uită, nu a celui ce n-a ştiut nicicînd...Inscripţie pe un diamant

Doar laserul poate lăsa urme într-un diamant.Insectar

Fluturi de timp prinşi în chihlimbar de lacrimi.Insomnia

Nopţile îmi sînt strivite între zile.Insomia

Treaz în noaptea din miezul unui foton.Inspirat

Otrăvit cu mii de volţi.Inspiraţia

Faguri de ochi din care storc vedenii.Inspiraţia

Aura epilepsiei.Inspiraţia

Îmbogăţit ca uraniul.Inspiraţia

Benzină cu miros de crini.Inspiraţia

Un făt gravid.Inspiraţia

Aeroport invadat de fluturi.Inspiraţia

Respir printr-un flaut.Inspiraţie

Unghia zeiţei jupoaie de cartilaje marmura.Inspiraţie

Aud cum asculţi pulsul meu invadîndu-ţi biblioteca.Instrumentul preferat

Orga din guri de tun.Insula mea pustie

Un aisberg purtat spre mări calde.Inteligenţa

Unealta sinuciderii.Internetul

Vagabondaj sedentar.Intersecţia

Marginea spaţiului, marginea timpului, marginea dorului.Intimitate

Îţi aud metabolismul.Intimitate

Plonjez în totdeaunele şi niciodaturile tale...Intimitate

Tu mă mîngîi cum lama de ras adie pe jugulare.Intimitate

Îţi ascult lanţurile de ADN zornăind în celule.Introspecţia

Scafandru într-o mlaştină de gelatină.Introspecţia

Disecţie de umbre.Introspecţie

Dinţii mei îmi mestecă dantura...Introspecţie

Beţia adîncurilor, mahmureala suprafeţelor...Introvertit

Nu mai pot iubi pe altul decît după ce îl diger.Invenţia

Descoperire.Invenţie

Moara de lumină care se macină pe ea însăşi.Investiţia

Aş cumpăra toţi banii din lume...Invidia

Asimptota admiraţiilor mele.Invitaţia

Te chem în casa mea ca de melc...Irepetabil

Sîngele meu curge doar o dată, ca timpul...Irişii tăi

Acvarii cu spirt.Irişii tăi

Gălbenuşuri albastre.Istoria

Primul animal domesticit de un om a fost un alt om.Istoria

Jurnalismul necrofililor.Istoria artei

Postul, greva foamei, cura de slăbire, anorexia.Istoria ştiinţei

O spirală de erori tot mai ermetice.Istorie

Haite de idei greşite mînă turme de oameni greşiţi.Iubire

Cuvînt căzut între două oglinzi paralele...Iubire de-o viaţă

Construieşti o catedrală de gesturi.Iubire împlinită

Un singur om te vindecă de absenţa unui întreg trib...Iubirea

Sectă cu doi adepţi.Iubirea

Colivie cu aripi.Iubiri

Lentile de contact sexual.Iubirile

Altă statuie de ghips pe-acelaşi piedestal de marmură...Iubirile şi urile

IQ-ul inimii.Iubitele

Case de vacanţă la ţărmul uitării.Îmblînzirea

O lupoaică tînără sfîrşind într-o căţea bătrînă...Îmbrăţişare

Simt cum mă strîngi în irişi.Îmbrăţişare

Te-aş îmbrăţişa cum nervii carnea...Îmbrăţişare

O carte şi un semn de carte...Îmbrăţişarea

Sîntem emisfere încleştate de vidul dintre ele.Îmbrăţişarea

Mă îmbrăţişezi cu propriile-mi margini de neîndurat.Îmbrăţişarea

Rămîne totdeauna o distanţă de nestrivit...Îmbrăţişarea de nedesfăcut

ADN-urile noastre, într-un copil.Îmbrăţişarea de nedesfăcut

Între coperţi.Îmbrăţişări

Alunec cum timpul pe lîngă statui...Îmbrăţişările

Aşa cum un copac cuprinde şi pămîntul şi cerul...Împreună

Şine pe traverse de secunde.Împrospătarea

Trăiesc fiecare zi ca şi cum ar fi prima.Împuţinare

În mine sînt mai mulţi cei ce mor decît cei ce învie.În amintire

Te văd neclar, blurată cum cadavrele la televizor.În gară

M-am despărţit de suflet, să nu-l desprind de tine...În întîmpinarea gerului

Mă dezbrac de simţuri cum copacul de verde.În lume

Sînt singur ca un copac într-o pădure.Înalt

Cu capul în nori şi cu picioarele pe pămînt.Înălţarea

De pe crucea singurătăţii cad în groapa comună.Încarcerarea şi descarcerarea

Întruparea şi închipuirea.Încrederea

Vreau să mă crezi şi cînd îţi spun întruna că tac...Îndrăgostire

Cutremur de pămînt şi de cer.Îndrăgostirea

Bombă cu ceas.Îndrăgostirea

Petrol incendiat pe mare.Îndrăgostit

Mai pipăi lumea doar înmănuşat în tine.Îndrăgostiţii

Solidaritatea din marile dezastre.Îndrăzneala

Dans pe tastatura hieroglifelor unei limbi de nicicînd.Îndreptarul urii

Să deteşti...Înec

Mă scufund în umbra ta.Înecul

Oglinda.Înger

Ar înjugat la propria-mi aură.Îngerii

Vameşi.Înghesuiala

N-a mai rămas în lume aer nerespirat.Îngheţul

Îţi ridic un iglu din cărămizi de sînge congelat.Înhumat

Primul cimitir pentru oasele mele chiar carnea este.Înjurătura

Îndumnezeindu-mi-te-aş...Însemnat

Sînt cel ce are umbra sfîrtecată de lumini.Întîlnire

Privirile noastre se caută ca mîinile a doi orbi.Întîlnirea

Cum dunele cu valurile mării...Întîlnirea privirilor

Arc de sudură.Întîlniri

De fiecare dată ne întîlnim cum sîngele cu inima.Întîlnirile

Tu m-ai întîlnit, eu nu te-am întîlnit...Întîmpinarea

Cu pieptul dezvelit pînă la inimă...Întîmplările

Impredictibile predestinări.Între noi

Aglomerare de ciorchini de goluri.Întrebarea

De ce să te întrebi mereu ''De ce?''?Întru

Intru.Întunecare

Pleci şi se lasă întunericul în toate oglinzile.Întunericul

Cenuşa luminii dintîi.Înţelegerea

Caut să te-nţeleg, cauţi să mă priveşti cu-nţelegere...Înţelepciune

Nebunie geometrizată.Înţelepciunea

Viaţa ca realitate, moartea ca ficţiune.Înţelept

Spectator la propria viaţă, sufleur la propria moarte...Înţelesul

Gît retezat între capul cuvîntului şi trupul lucrului.Înţelesurile acestea

Un cor de muşcături.Învăţătura

Să trăieşti pe măsura ta sau deloc.Job

Schimb uleiul din motoarele zeilor.Jocul

Îmi urmez inima ca pe-o minge scăpată-n drum de-un copil.Jocul

Cel mai serios lucru din lume.Judecata de apoi

Lipsa judecăţii de acum.Jungla

Floră de beton, faună de metal, oameni de plastic.Justificarea

Mă ţine în viaţă ce ţine şi un copac.Kamikaze

Te amesteci pînă la sînge cu celălalt.Kitsch

Orchestra de zgomote pentru toate simţurile.La orizont

Cerul din privirea ta muşcă pămîntul din privirea mea.La vie en rose

Viaţa ca eutanasie.Labirint

Caut ieşirea spre trecut.Lacrima

Lentilă ce măreşte timpul.Lacrima şi sudoarea

Naivităţile sîngelui.Lacrimile acestea

Din sămînţa fiecăreia va înflori o mare...Lacrimile mele

Seve dintr-o floră minerală.Laic

Civil.Lanţurile de ADN

Şerpăria veninului lumii.Lapsusul

Mereu uit ce anume aş vrea să uit...Leacuri

Otrăvuri degradate.Leagănul şi mormîntul

Într-un meteor ce n-o să cadă niciodată pe pămînt...Lecţia

Învăţ florile să sîngereze.Lecţia de anatomie

În acest cadavru a locuit un om.Lege

Pe jumătate număr, pe jumătate cuvînt.Legea

Bancnotele sînt aripile gloanţelor.Lemn şi os

Vegetalul şi animalul redescoperă mineralul.Lentila

Aerul neliniştit de deasupra asfaltului încins.Lentilele

Eu încă şlefuiesc şlefuirea.Levitaţia

Plutesc, cu Pămîntul în spinare, printre stele.Libertate

Iluzia ce înrobeşte cel mai crunt.Libertatea

Masca de pe chipul fatalităţii.Libertatea

Tîrfă-mpărţită de miliardari şi vagabonzi.Libertatea mea

Cîntecul ieşind din colivie.Libertăţile

Mici principate asediate de imperiul necesităţii.Liberul arbitru

Halucinaţia ce ne aţîţă toate delirurile.Lichidul amniotic

Mă înec în el de cîte ori intru în mare...Limba mea

Îngropată în gură cum securea războiului în pămînt.Limba poeziei

Orice cuvînt poate desemna orice lucru.Limba universală

Desesperanto.Limbă

Un muzeu de cuvinte.Limbile pămîntului

Dialectele tăcerii.Liniile palmei tale

Ecuatorul şi tropicele mele.
Linişte

Îmi aud propriile timpane la pîndă...Liniştea

Calmul din pastile.Liniştea

Între coapsele morţii.Literatura

Toate cuvintele scrise sau spuse vreodată.Literele acestea

Aşteaptă în pagină ca fosilele în calcar...Localizare

Sufletul e acolo unde te doare.Locul poeziei

Dincoace sau dincolo, chiar şi faţă de ea însăşi.Logica inimii

Sîngele.Logodnă

Strîns pe deget, ecuatorul inimii.Lucid

Orbit de lumină.Luciditate extremă

Insecticid cu miros de tei.Luciditatea

Beţie cu otrăvuri pentru zei.Luciditatea deplină

Întuneric deplin.Lucrare

Sculptez mamuţi în fildeşii elefanţilor vii.Lucrarea

Cu cărămizi smulse din pereţii casei înalţ cavoul.Lucrarea interminabilă

Frămînţi lutul pînă cînd ajungi să-i semeni.Lucrurile

Clone imperfecte ale cuvintelor.Lucrurile

Măşti.Lumea

Tablă de şah cu pătrate multicolore şi piese gri.Lumea

Ulceraţie a varicelor lui dumnezeu.Lumea ca text

Nimeni nu-l citeşte, toţi vor să-l rescrie...Lumea ideilor

Un joc de biliard cu cranii.Lumea politicii

Carlinga depresurizată.Lumile paralele

Noi ne întîlnim; lumile noastre, niciodată...Lumile posibile

Orice univers ar fi doar un orfelinat.Lumina

Partea vizibilă din aisbergul de unde.Lumina pictorului

Un pui de soare crescut ca un pui de lup.Lumină

N-am îndrăznit să-ţi intru decît prin fereastra închisă.Luminile

Lianele din jungla de beton.Luminile acestea

Curcubee de griuri.Lumînare

Suflarea ta mă-nteţeşte înainte de-a mă stinge.Mai am un singur dor

Să fiu incinerat într-un foc de artificii.Mamiferul făţarnic

E în stare să zîmbească la furie.Manierism

Fluturi şi vulturi pe pilot automat.Manifestul

Fii!Manipularea genetică

Singura speranţă de exorcizare a speciei.Manual de fericire

Doar nefericiţii pot ferici.Marea iubire

Toate întîlnirile sînt de dragoste.Marginile lumii

Hohotele de plîns şi de rîs ale unui copil.Marginile mele

Fronturi.Marginile mele

Lame cu două tăişuri.Marile iubiri

Să cazi în specie ca în moarte.Masacrul din natură

Oricine sfîrşeşte ca demîncarea cuiva.Mască

Orice chip.Masochism

Despic în patru firul de care atîrnă totul...Matematică

Să n-ai cu nimeni nimic de împărţit sau de înmulţit...Matematici

Năvoade de oţel pentru peşti de mercur.Materia

Întîia formă de nebunie.Materialele

Chirpici, pentru casă; marmură, pentru cavou...Materialismul meu

Necesitatea e libertatea înţeleasă.Matricea

Lumea întreagă e turnată în tiparele retinei...Maturizare

Cazi din geometrie în statistică.Maturizarea

Un copil naşte un adult şi moare.Maxilarele

Mi-am implantat cuvinte care sfîşie şi mestecă orice.Maxima moralia

În virtutea virtuozităţii...Maximum de cunoaştere

Priveliştea.Mă simt împlinit

Sînt terminat...Măcel

Cele mai multe vietăţi mor în copilărie.Măcelul

Mitraliera secundelor, de neoprit.Mănînci

Îl transformi pe altul în tine însuţi.Măsura

Un avorton sau un centenar, tot o viaţă...Măştile acestea

Chipuri jupuite.Meditaţie

Zac în tranşeele din creier şi-ascult muzica armelor.Meditaţie

Aud secerătorii în lanul meu de ore...Meditaţie

Petrec cu absenţa ta atît de vie...Melancolia

Geometria disperării.Melancolii

Doar tristeţile fără motiv sînt profunde.Melancoliile

Flăcări negre mistuind lumina.Meloman al clipelor

Ca un copac ce-ascultă muzica de drujbă.Meloman al lucrurilor

Cutie de rezonanţă a lumii.Memento

Mori toată viaţa.Memoria

Spaţiu cu două dimensiuni: timpul şi vremea.Memoria

Tobogan c-un capăt în copilărie.Memoria

Viaţa ca palindrom...Memoria

Mormînt viu.Memoria mea

Amintiri de nebun, uitări de înţelept...Memorie

Scrumieră plină de chiştoace de vreme în scrum.Memorie

Orice amintire este a unei închipuiri.Menghina

Trecutul şi viitorul.Menirea

Ogarul există doar alergînd.Menopauză

Moartea nenăscuţilor.Meşter

Repar cutia de viteze a timpului.Metabolism

Şiruri de imperceptibile explozii în lanţ.Metabolismul

Asimilezi totdeauna pe cineva.Metamorfoza

Alchimia dragostei cade-n chimia melancoliei.Metamorfoză

Toate simţurile mi-au căzut în ochi.Metamorfoză

Nervii mi-au devenit nervuri, schelet...Metamorfoză

Un urs devenind polar.Metapoemul perfect

Şarpe înghiţindu-şi coada pînă la capăt.Metempsihoză

M-aş reîncarna numai într-un schelet.Mina mea de sare

Ocnaş al lacrimii de femeie.Mineral

Născut schelet.Miracolele

Carii în măselele de minte ale lui dumnezeu.Mirarea

Întrebarea întrebării.Mişcarea

Caut mereu expansiunea, aidoma cosmosului.Mişcarea interioară

Descompunere.Mitologie

Demitizarea nu e decît un mit modern.Mizantropie

M-aş retrage-n propriile mele oase...Mizantropie absolută

Le întorc spatele chiar şi celorlalţi din mine.Mîini

Orice inel e matricea sau restul unui lanţ.Mîinile

Monede bătute de-atîtea ori pe-aceeaşi faţă...Mîinile noastre

Încleştate ca muşcătura unui pitbull.Mîngîierea

Cu degetele din mănuşa privirii.Mîngîieri

Totdeauna prin degetarele mîngîierilor trecute...Mîngîierile

Tuşe pe claviatura unui pian mecanic.Moartea

Pîntecul de dinainte de fiinţă.Moartea mea

Ca orice viitor deja ştiut, mi-e amintire, mi-e trecut...Mode

Convulsii colective.Modernitatea

Abrogarea legilor firii.Modestia

Eu nu am un stil literar, ci un gen literar.Modus vivendi

Caut liniştea doar pentru a-mi cultiva neliniştile.Molestarea

Te trag de păr din înec.Monstrul

Cu ochi de dumnezeu şi mîini de copil.Monumentalul

Corcitură între regnul ideilor şi regnul mineral.Morala

Nu!Morga

Libertate, egalitate, fraternitate.Morgă

Cimitirul morţilor proaspeţi.Mormintele mele

Oriunde am îngropat ceva...Motor de căutare a adevărului

Lista-i interminabilă, deci inutilă...Mulţi...

Unul singur şi întreg am fost doar în copilărie...Mulţimile

Cranii recăzute-n fericirea de vertebră.Muncile

Arme şi podoabe, unelte indirecte.Murdăria

Sîngele.Muşcătura

Cuvintele, gingii cu care ne-agăţăm de lucruri.Mutant

Arbore vagabond.Mutant

Copac din care înmuguresc fluturi.Mutant

Floare otrăvitoare prin frumuseţe.Mutant

Limbă cu rădăcina în inimă.Mutant

Ochi care vede în el însuşi.Mutant

Păianjen ce-şi ţese pînza din corzi muzicale.Mutant

Şirag de vertebre pe un fir de înaltă tensiune.Mutant

Trandafir cu gheare de panteră.Muza

Mă înalţă aşa cum o stalactită creşte o stalagmită...Muză

Mi-ai ţesut cămaşa de uraniu.Muze

Pantere-nsetate de pulsul dresorului.Muzeu

Viitoare cadavre întîlnesc foste vietăţi.Muzica

Ascult cum scîrţîie toate încheieturile lumii.Muzica

O zeiţă îţi dansează pe meninge.Muzica poemelor

Urlet trecut prin flaut.Muzica preferată

Ascult cum rugineşte fierul în beton.Muzica sferelor

Ecoul liniştii dintîi.Muzica şi dansul

Pulsul tău amestecat cu pulsul meu.Muzică

Cerul sonor.Muzică

Transfuzie de puls.Naivitate

Parfumul unei flori ar naşte altă floare...Naivitatea

Senilitate înnăscută.Narcisism

Tot ce ating transform în oglindă.Naştere

Orgasm al speciei.Naşterea

Toţi sîntem sinistraţi în urma acestei calamităţi.Naşterea poemului

Din neputinţa cuvintelor în faţa lucrurilor...Naşterea şi moartea

Sînt strivit ca o monedă între cele două feţe.Natura umană

Copiii ucigaşi de copii.Naturaleţe

Salvez aparenţele de ele însele.Naturaleţea

E nenatural că sînt natural.Natură umană

Bonzaii.Natură umană

Maimuţăreala animalelor de companie.Natură umană

Animalele sălbatice din marginea oraşelor.Natură umană

Banii.Natură moartă

Prea mulţi ucigaşi, prea puţini sinucigaşi...Natură şi cultură

Moartea e natură, spaima de moarte e cultură...Naufragiul

Navă ce-ncearcă să îmbrăţişeze marea...Navigator

Traversez oceanul cu o flotă de ţărmuri.Neant

Fibra fiinţei.Neantul

Singurul loc rămas nemurdărit de vreme.Nebunia

Să strigi ceea ce toţi tac.Nebunie

Singura cale către înţelepciune.Nebunul reginei albe

Dumnezeu nu joacă nici şah.Necesitate şi libertate

Prins între două plutoane de execuţie.Nedreptatea

Tăişul neînţelegerii.Nefericirea

Amintirea fericirii.Nefericirea şi fericirea

Feţele aceleiaşi monezi false.Nehotărîrea

Răstignit pe o răscruce de drumuri.Neîmplinirea

Copil spînzurat de leagăn.Neîndoiala

Animalitatea dintr-un robot.Neînţelegerea

Vrei o familie, vreau o dinastie.Neliniştea

Vocea tăcerii.Nenorocirea

Viaţă subită.Nervi

Bice pătrunse în carne.Nervii

Răsăriturile şi apusurile creierului.Nimeni

Niciundele îmi întîrzie în nicicînd...Noapte

Plonjez în acvariul cu stele.Noapte

Lanuri de floarea soarelui decapitate.Noaptea

Umbra pămîntului lăsată pe cer.Noi

Două secunde consecutive ce cad în ani diferiţi.Noi

Sufletul tău e o republică; al meu, un regat.Noi

Crevasele dintre cuvinte şi înţelesuri.Noi doi

Ne amestecăm ca două popoare.Noi toţi

Unii altora ne sîntem gratii mişcătoare.Nomad

Nu mă fixez nici măcar în nestatornicie...Normalii

Funcţionari ai vieţii.Normalitate

Cea mai răspîndită nebunie.Normalitatea

A mima normalitatea.Nostalgia

Trecutul, membru amputat...Nostalgii

Urcam un munte ce fusese un fund de mare...Notaţiile acestea

Scheletele unor impresii.Nou-născutul

Un viitor vinovat.
Numele

Număr la loteria spermatozoizilor.Numele

E prima calomnie la care n-ai drept de replică...Numele lucrurilor

Nume de familie.O mare iubire

O sfîntă tîrfă, doar a mea.Obiectivarea

Ca lupul ce se tăvăleşte-n hoituri ca să-şi piardă urma...Obiectivitate

Subiectivităţi în rezonanţă.Oboseala

Melancolia trupului.Observatorul astronomic

Îţi priveşti fostul aproape...Ochelarii pentru patru dimensiuni

Văd cum timpul se depune ca un mîl pe spaţiu.Ochi

Toate semafoarele din oraş sînt aprinse albastru.Ochi în ochi

Sinapsă între două creiere.Ochii

Bucăţi de creier rămase în lume...Ochii mei

Fructe ce se coc pe ramura privirii tale.Ochii minţii

Cosaşi ai fînului luminii.Ochii tăi

Făcuţi să fie văzuţi, nu să vadă...Ochiul

Eşecul fotosintezei.Ochiul

Uter însămînţat de fotoni.Ochiul

Turbina morii de lumină.Ochiul

Răspuns la o întrebare pe care lumina n-a pus-o.Ocoliţi

Doar animalul din noi are acces la zei.Ocupaţie

Dezgrop comori pentru a le îngropa şi mai adînc.Oda mîhnirii

Trist tenor nimerit într-un cor de claxoane.Oftatul

Tristeţea ne face mai adînci şi-n respiraţie...Omul

Mamifer trăind în perechi, ca păsările.Omul

Cîrtiţa cerului.Omul şi opera

Macara captivă-n curtea interioară a construcţiei.Opera

Schelet exterior, de insectă matură.Operaţie estetică

Mi-am vindecat marmura de celulită.Oportunism

Îmi exploatez dezastrele.Oportunismul suprem

Martirajul.Orb

Mi-a căzut vederea în alt spectru.Orbirea

Port chipul tău tatuat pe retine.Orbita goală

Inima mea e o stea fără planetă, inima ta.Orbitor

Văd bezna dintr-o pisică rămasă oarbă.Ore de vîrf

Metropole de triburi nomade...Organul

Sferă de ochi sensibili la toate vibraţiile lumii.Orgasmul

Dumnezeirea, acces de epilepsie...Orgoliul

Îmi port chipul peste măşti.Originea

O maimuţă nebună a fost primul om.Originea mea

Mă trag dintr-un copil.Originea mea

De nicăieri.Orizont

Cerul căzut în mare reîntîlneşte cerul rămas în cer...Orizontul

Cordonul meu ombilical, strîns pe gît.Osia lumii

Îmbrăţişată de rulmenţi avînd drept bile cranii.Otrava letală

Veninul din cozile de scorpioni ale secundelor.Pacea

Război rece.Paginile acestea

Membranele lumii.Palimpsestul

Sub orice privelişte freamătă harta retinei.Palimpsestul dragostei

Harta cerului desenată peste harta pămîntului.Panaceul

Avortul.Pandemia

Prostia.Paradisul şi purgatoriul

Celelalte infernuri.Paradoxul

Privesc lumea ca un nebun şi-o văd ca un înţelept...Parcurile

Incendii verzi.Parfum

Surîsul florii.Parfumul ideii

Linia orizontului olfactiv.Partenera de-o viaţă

Moartea.Pasărea măiastră

Ou cu hublou.Pastel

Buzele orizontului deschise-n surîs ca un cleşte.Pastile

Şiruri de ochi ai morţii mă fixează.Pată

Mă-ntind pe lacrima ta cum o pată de petrol pe mare.Patria mea

Dincolo de orizont, oriunde m-aş afla...Patul de dragoste

Loc de veci închiriat cu ora.Patul meu

Insomnia.Paşii cunoaşterii

Totdeauna răspunsul îşi cheamă întrebarea...Paştele

Cîmp alb de miei, însîngerat ca de maci.Păcatul absolut

Absolutul.Păcatul capital

Capitalul.Păcatul de neiertat

Iertarea păcatelor.Păcatul universal

Prostia.Pămîntul

Planeta populată de păcate şi vini.Păsările

Poartă văzduhul în oasele lor pneumatice...Pătrunzător

Văd strălucirea stelelor şi-atunci cînd cerul e însorit.Pedeapsa

Traşi pe roata timpului.Pedeapsă

Ard pe rugul cărţilor mele.Pedeapsă

Trupul îmi atîrnă în spînzurătoarea capului.Pedepsele

Graţierea, condamnare la viaţă...Peisaj

Din vene-mi curge albastrul tău înroşit ca de un amurg.Peisaj

Cerul plin de vînătăi.Peisaj

Stoluri de avioane migrează către norduri...Peisaj, portret, natură moartă

Eu.Peisaj urban

Parcuri de cruci printre cartiere de cavouri.Peisajul preferat

Turnul Eiffel acoperit de iederă.Perechi

Dansez cu tine, dansezi cu cîntecul.Perpetuum mobile

Mă surp întruna în propriile-mi goluri ce renasc mereu.Pervers

Te-aş însămînţa cu o clonă.Perversitatea

Simt că sînt dator să fiu fericit.Perversiunea

Într-o femeie iubesc ce nu-i femeie...Pictură

Verşi pe pînză sîngele luminii.Pierderea prezentului

Privesc grădiniţa de copii şi văd azilul de bătrîni.Planetă vie

La o distanţă optimă de un soare...Planuri

Feţe de masă întinse pe morminte.Planuri în dragoste

Vrei să construieşti pe cutremure...Plasa de instincte

Numai ea mi-ar mai amortiza căderea...Plăcerea şi durerea

Două monede cu o unică faţă: geamătul.Pleoapă

Ghilotină care desparte capul meu de trupul lumii.Pleoapele mele

Pansamente pe rănile lumii.Plictiseala

Sauna cu vapori de vid.Plictisul

Accelerator de particule de neant.Plînge-mă...

Cu lacrimi colorate, cioburi de vitralii...Plînsul

Lacrimile de bărbat îmi spală lacrimile de copil.Plînsurile

Toate secreţiile noastre sînt sînge spălat de roşu.Plumb

Secunda mă apasă cu tot şirul de dinaintea ei...Poemele

Bancnote ieşite din uz.Poemele

Aşchii din sufletu-mi mort intrate sub unghiile-ţi false.Poemele

Limbi născute moarte.Poemele acestea

Adresele la care nimeni nu a locuit vreodată.Poemele acestea

Praf şi pulbere, ca orice polen...Poemele de amor

Avioane de vînătoare de nori.Poemele într-un vers

Un cor de piepturi care oftează inimi.Poemele mele

Gheizere încremenind într-un templu de gheaţă.Poemul

Umbra zborului, închisă într-o colivie...Poemul

Pod peste propria-i curgere.Poemul într-un vers

Vioară cu o singură coardă.Poetul

Înger în costum de astronaut.Poetul

Reporter de război în purgatoriu.Poetul

Un taur cu coarne de melc.Poetul de geniu

O maşină de gîndit o maşină de simţit.Poetul de geniu

Poate naşte şi poate ucide cu cuvintele sale.Poetul în lume

Argint viu printre metale.Poetul în lume

Hieroglifă rătăcită printre litere.Poetul îndrăgostit

Avion supersonic înveşmîntat în fluturi.Poetul şi dragostea

Un submarin într-o plasă de pescar.Poetul şi lumea

Toreador şi abator.Poetul şi patria

Ochelari pe ochii unui orb.Poeţii falşi

Cuvintele lor, coji de seminţe.Poezia

Cascadă îngheţată.Poezia

Cînt la un nai făcut din ţevile unor puşti încărcate.Poezia

Pictezi pe-o pînză de păianjen.Poezia

Sapi fîntîni pe fundul mării.Poezia

Un copil îi vorbeşte unei păpuşi.Poezia

Organe ale lucrurilor, transplantate cuvintelor.Poezia

Unealtă fabricîndu-se pe sine.Poezia

Se rupe de mine cum soarele din mare de cel din cer...Poezia

Ecoul tăcerii dintîi.Poezia mea

Planetă pulverizată sub apăsarea atmosferei sale.Poezia mea

Coroana de plumb a unei nebunii imperiale.Poeziile

Scurgeri radioactive.Poeziile

Toturi sau nimicuri.Poeziile acestea

Copii în eprubetă.Polenizare

Aşa cum fluturele-i sexul florii...Politeţea

Mă adresez lui dumnezeu cu ''dumneavoastră''.Portret

În jurul tău e-o linişte de stampă.Portret

Ochii tăi, nasturii ce-ncheie lumea.Portret

Gesturile tale sînt de marmură.Portret

Axa lumii se curbează după tine.Portret

Trandafir sălbăticindu-se într-o vază.Portret

Duci în lesă o lume virtuală.Portret

Prăpastie într-un bloc de marmură.Portret

Inima ta bate pe cinci octave.Portret

Sufletul tău e scris in alfabetul Braille.Portret

Privirea ta inundă.Portret

Sufletul tău umblă pe tocuri înalte.Portret

Gustul tău de umbră întinsă pe valuri de mare...Portret

Şi Styx şi Lethe, în soarele-ncîlcindu-ţi-se-n plete...Portret

Un surîs într-o vitrină de tăcere.Portret

Umbli pe muchea unde frumuseţea lunecă-n durere.Portret

Privirea ta sonorizează orice tăcere.Portret

Surîsul tău are gust de sărut furat.Portret

Ţi-e pasul uşor ca pe lună...Portret

Înveşmîntată-n depărtare...Portret

Aluneci printre lucruri ca pe role...Portret

Curcubee se mulează pe contururile tale.Portret

În raza ta clipele mele se coc ca fructele.Portret

Trupul tău transcrie-n litere hieroglifa sufletului.Portret

Cea mai strălucitoare-n infraroşu.Portretele toate

Peisajul.Posteritate

Viaţa de apoi...Posteritatea

Singurul timp ce nu ne deziluzionează.Posteritatea

Lipoaspiraţia celulitei de pe burta clipei.Postmodernism

Acromegalia sistemului de valori.Postmodernismul

Premenopauza culturii.Postmodernitate

Peştele mare e-nghiţit de mici pirania.Potopul

Timpul tot, deodată.Povara cea de toate zilele

Trag după mine snopul căilor pe care am rătăcit...Povestea

Ai trecut prin viaţa mea ca un glonţ.Poziţia mea

Tangent la toate cercurile.Prăbuşirea

Căderea din întreg în parte.Prăbuşit

Căzut în îmbrăţişarea propriei tale umbre.Precuvintele

Cuvinte rămase pe jumătate gesturi.Prejudecăţile

Fîşii de întuneric trecute din ochi în ochi.Presentimentul

Să mergi spre cimitir cum elefanţii.Pretextualism

Textura lumii e doar pretextul.Prezentul

Sînt prăpastia dintre cel ce-am fost şi cel ce nu voi fi.Prezentul

Deja a trecut...Prezenţa ta

Ikebana de absenţe.Prieteni

Copiii au cîte-un prieten imaginar; adulţii, pe toţi...Prietenia

Stăm şi ne-amintim cum stăteam şi ne-aminteam cum...Prietenia

Arta despărţirii.Prima condamnare

Cordon ombilical devenit ştreang de sînge.Prima întîlnire

Pînă-n zori de zi sau pînă-n amurg de viaţă?Primăvară

În cimitirul ideilor crucile-nfrunzesc şi-nfloresc.Priveliştea preferată

Viitura.Privire îndrăgostită

Lentile de contact în infraroşu.Privirea

Peste cearcăne grele de tot ce-am văzut.Privirea

Viziune împăienjenită de vedere.Privirea mea

Sparge coaja lucrurilor şi le injectează miez.Privirea ta

Pămîntul, planetă albastră printre planete căprui...Privirea ta

Briză.Priviri

Mîini ce pot pipăi orice, dar pot prinde doar alte priviri.Privirile tale

Acvarii cu stele de mare şi de cer, deopotrivă.Progresul

Tancurile salvează vieţile cailor.Progresul tehnic

Vreau un computer melancolic şi amnezic.Progresul tehnologic

Oamenii sînt unelte rămase în urmă.Promisiunea

Îţi voi sculpta chipul în relieful lunii.Proporţia de aur

Un altoi de diamant şi laser.Propunerea

Hai să murim mai amînat, în rate...Prostia

Jungle de sîrmă ghimpată.Proza

Poezie suferind de sănătate.Psihoză

Părăseşti delirurile lumii pentru propriul tău delir.Pudoare

Te strîngi ca o pupilă hărţuită de fulgere.Purgatoriu

Iluzoriu, derizoriu, provizoriu.Purpura imperială

Să umbli-nveşmîntat în infraroşu.Puşcăriile şi ospiciile

Ar trebui vizitate ca grădinile zoologice.Puterea credinţei

Să transformi rutina în ritual.Puzzle în patru dimensiuni

Totul se aşează la locul şi timpul lui.Radiografie

Cerul ce-n plămîni l-am tras e plumburiu.Rafinament

Cartuşe cu alice pentru fluturi.Rafinament culinar

Să te devorezi mereu cu alte condimente.Raţiunea

Complicat sistem de pîrghii fără puncte de sprijin.Raţiunea

Proteza instinctelor debile.Raţiunea inimii

Să transformi o trecere într-o petrecere...Răguşeala

Mi-au rămas în gît oase subţiri, ca de peşte, ale timpului.Rănile

Ochii mei, plăgi injunghiate în carnea lumii.Rănirea

Mă zgîrie distanţa de lucruri.Răsăritul tău

Se înserează în oglinzi, se luminează în ferestre...Rătăcire

Caut veriga lipsă dintre om şi geniu...Rătăcirea

Ceasul e busola mea nehotărîtă.Rătăcirile

Trăiesc parcă purtat de un motor de căutare...Rău de înălţime

Prăpăstiile fără fund dintre circumvoluţii...Războaiele mele

Toate, numai pentru a-mi afla pacea...Război şi pace

Haita de turme şi turma de haite.Războiul

Trecutul, cîmp minat cu amintiri...Războiul sexelor

Victimele nu mor, ci se nasc...Realitate

O ficţiune împărtăşită.Realul imită virtualul

Vagabondez prin viaţă ca pe internet.Reanimarea

Perfuzii cu lumină.Rebel

Visez galaxii de gloanţe gravitîndu-mi în jur.Recluziunea

Într-un turn de fildeş de mamut.Regretul

Că te-am muşcat doar cu dinţii de lapte...Relele şi bunele

Bunurile şi răurile.Relieful

Viituri de lacrimi îmi sapă albiile ridurilor.Religii

Bîrfe despre alte lumi.Remember

Ţi-am intrat în viaţă cum o închipuire în amintire...Rendez-vous

Vino la ţărmul inimii mele să culegi înecaţii.Rendez-vous

Moartea întîrzie ca o iubită.Rendez-vous

Aştept un glonţ prieten.Requiem pentru mine însumi

Un cor de lebede cu gîturile împletite.Resemnarea

Dau animalul din mine pe vegetalul din lume...Revelaţia

Baterie încărcată de la paratrăznet.Revelaţia

Ideea genială traversează creierul ca un glonţ.Revelaţie

Mi se reaşează plăcile tectonice.Revelaţiile

Scurtături către rătăcirea deplină.Reveria

Claviatura clipelor netrăite.Revolta

Visez lanuri de grîu şi de porumb carnivore.Revoltă

Haită de oi.Revoluţia tehnologică

Lucruri faţă de care oamenii au rămas doar nişte barbari.Rid

Cicatrice pe trup a unei răni din suflet.Riduri

Urmele flagelării...Ridurile

Tranşeele timpului.Rimele acestea

Rimează înţelesurile, nu cuvintele.Risipa

Fierbi o ciorbă la explozii de dinamită...Rîndurile acestea

Codul meu de bare.Roade

Culeg toţi ochii ce mă privesc.Rostirea mea

Surîd sînge.Rostit de tine

Poemul s-ar simţi ca o bomboană în gura unui copil.Ruga

Alerg în genunchi.Rugăciunile ateului

Apeluri de urgenţă la care eşti pus în aşteptare.Rugăminte

Lasă-ţi părul lung ca o poveste...Ruptura

Umbra mea s-a ridicat şi umblă...Ruşinea

M-aş schimba, să am în cine să-l îngrop pe cel ce sînt acum...Salonul de coafură

Clonele tale mă chemau din şirurile de oglinzi...Sandwich-ul cel de toate zilele

Infinitul mare - tu - infinitul mic.Savoir vivre

Viaţa, ca boală incurabilă.Savoir mourir

Să pui tu punct frazei fără înţeles...Sălbăticire

Jungla de îndoieli invadează grădina de certitudini.Sălbăticirea

Sînt cîine ce recade-n lup prin tunelul urletului.Sălbăticirea

Statuie erodată, mă întorc în piatră...Sănătatea

Burghezia trupului.Sărut

Intimitatea a două danturi înfometate.Sărut

Un tunel orb la ambele capete.Sărutul

Decolteul surîsului tău.Scara înţelepciunii

Animal, vegetal, mineral.Sceptrul

Bici dintr-un buchet de vipere.Scheletele acestea

Schele.Scheletul

Corp străin.Schimbarea la faţă a lumii

Cînd prostia va fi tratată ca o boală...Schimbul

Aş da mări de sînge pe stropi de clorofilă.Scriitor

Poet eşuat sau decăzut.Scris

Cuvintele-atîrnă de lucruri cum frunzele de crengi toamna.Scrisoare

Am intrat în viaţa ta pe sub uşă.Scrisul

Ochi de curvă plîng lacrimi de fecioară.Scrisul

Paranteză fără rost în fraza fără sens.Scrisul

Lupta celui dinainte învins.Scriu

Împodobesc c-un inel un deget amputat.Scriu

Trag dintr-o ţigară aprinsă la ambele capete.Scriu

Plombez ruinele vieţii.Scriu

Vorbesc singur pentru că nu pot să tac singur.Scriu

A-ţi jupui chipul e totuna cu a-ţi pune o mască...Sculptor

Şlefuiesc prăpăstii.Sculptură

Mă scufund în piatră ca în mare.Sculptură pentru orbii din dragoste

Un ciorchine de rotunjimi.Seceta

Aştept să plouă din norii de stele.Secol decadent

SIDA nu se înalţă-n spirit ca sifilisul...Secundele

Harem de iluzii.Seminţele mele

Miezuri de uraniu în coji de plumb.Semnele de punctuaţie

Mimică a cuvintelor.Seninătate

Sînt un sceptic ajuns să se îndoiască de îndoială...Sensul

La fel ca oricare alt ceas, şi eu merg în gol.Sensul necunoscut

Nodul ce îmi ţine carnea şi pe suflet şi pe os...Sensul progresului

Pastila pentru orice.Sensul vieţii

Scurtătură în deşertul cvadridimensional.Sensul vieţii

În primul ţipăt al nou-născutului.Sensurile

Sensul meu e în lume, sensul lumii e în mine.Sentiment şi emoţie

Şampanie sub spumă de bere.Sentimentele

Oasele sufletului.Sentimentele acestea

Curg cum rîuri deja secate pe o veche hartă...Sentimentele mele

Pădure atinsă de nebunia migraţiei.Sentimentul împlinirii

O miopie a tuturor simţurilor.Senzaţiile

Praful din aspiratorul de amintiri.Separarea

Centrifuga timpului ne tot îndepărtează...Separaţi

Între noi se cască rana.Sete de putere

Aş juca biliard cu planetele.Setea

Sînge de martir îndoit cu lapte de diavoliţă.Sexul şi dragostea

Geografie şi geometrie.Sfatul

Să priveşti departe, chiar şi în oglinzi...Sfinţenia

Ai acces acum la viaţa de apoi.Sfîrşitul istoriei

Vînătoare-n rezervaţii de sfinţi şi genii.Sfîrtecarea

M-am smuls, bucăţi, din braţele copilului ce-am fost...Sfîşiat

Asemenea luminii în curcubeu.Sfîşierea

Îmi desfac nimicul în felii, ca pe o portocală.Simţul comun

Dansul de cobre surde al presimţirilor.Simţul frumosului

Disperarea.Sinceritate

Îţi spun mereu mai mult decît ştiu...Sinceritatea

Prefăcătorie extremă.Sinele

Un străin apropiat.Sinele

Ce a rămas din mine după ce am ucis tot.Singur

În cea mai bună companie posibilă...Singurătate

Orice alianţă e o mezalianţă.Singurătatea

Plîngi cu uterul ce nu-ndrăzneşti cu ochii.Sinteza aceasta

Nimic nou, totul proaspăt.Sinuciderea

Ucizi întreaga lume deodată.Sinucigaşii din amor

Stupizi care discrediteaza metoda.Sisteme filosofice

Mecanisme de ceas, ca explicaţii ale timpului...Sistemul filosofic

Lumea dezosată ca un peşte...Sistemul nervos

Dovada vie că sîntem născuţi pentru dureri şi spaime...Situarea

Am trăit toată viaţa lîngă mine...Sînge

Se întoarce de la creier la inimă mereu otrăvit.Sîngele

Scheletul ce mă ţine în timp.Sîngele

Prin arterele şi venele lui dumnezeu ar curge timp...Sînt un copac

Coroana din cer şi cea din pămînt vărsate-n acelaşi trunchi.Sminteala

Te privesc cu ochii din coada păunului...Smintit

Un soare ce se sprijină pe propriile-i raze.SMS-uri

Strigăte şi şoapte supersonice.Snobii

Sateliţi naturali ai sorilor artificiali.Snobismul

Siliconarea circumvoluţiilor.Soarta

Răstignit pe un semn de întrebare.Soarta cuvintelor

Fie cad în gol, fie se sparg...Soartă

Aruncat în lume cum un chiştoc într-o benzinărie.Soartă

Neşansa de a nu fi fost avortat.Soartă

Fir de praf scăpat în mecanismul ceasului lumii.Soartă

Am trăit toate nebuniile, inclusiv normalitatea...Societatea

Crescătorie, laborator, abator.Societatea

Nevertebrat cu nenumărate cranii.Sociologia

Patologia aglomerării.Soldat

Sînt un mercenar al frumuseţii.Somn

Înfloreşte vegetalul din mine...Somnul

Suspendarea condamnării.Spaima

Încleştat de viaţă ca un copil de o fustă.Spaţiul

Timp care bălteşte.Spaţiul şi timpul

Siamezii expulzaţi din pîntecul marii explozii.Spaţiul letal

Viaţa.Spaţiul meu vital

Lumea.Spaţiul vital

Asfaltarea mormintelor.Speranţa

Un soare stins îţi pare doar apus.Speranţa

Naivitatea sau senilitatea unei dezolări.Speranţele

Vitaminele disperării.Spermatozoidul

Sinucigaş din dragoste, împlinită sau nu...Spirit

Masă de biliard pentru atomi si stele deopotrivă.Spirit şi materie

Nimic şi nimicuri.Spiritul

Mansarda lumii.Spiritul meu

Ikebana de cactuşi.Spiritul poeziei

Un miriapod de simţuri.Spitalul

Exil al naşterii, bolii şi morţii, adică al vieţii.Spleen

Stelele se aprind şi se sting ca ţigările.Sport extrem

Escaladez cele mai abrupte circumvoluţii.Sport extrem

Plonjez legat de coarda uzată a memoriei.Sport extrem

Lupt pînă la sînge cu ceilalţi din mine.Sport extrem

Încă înot printre toţi înecaţii tăi din irişi...Sport extrem

Înot contra curentului sîngelui meu...Sport extrem

Surf pe valurile seismice ale nefericirilor.Sportul

Împăraţii şi-au dezarmat gladiatorii.Sporul

Tot mai mulţi oameni, tot mai puţină umanitate...Spray

Pulverizez tăcerea în cuvinte.Stadionul

Ultimul refugiu al prospeţimii barbariei...Starea poeziei

Acupunctură cu scorpioni în deşert.Starea poeziei

Cuvintele se miţcă precum plăcile tectonice.Starea poeziei

!Statuia care creşte

Cioplită în trunchiul unui arbore viu.Statuile acestea

Sfincşi vagabonzi.Statutul preferat

Student al lumii.Stări de graţie

Fericirea e totdeauna fără motiv.Steagurile acestea

Fîşii din mine.Steaua îndepărtată

Eclipsată de lumînarea apropiată...Stele

Ochi de călău ce mă fixează prin cagulă.Stelele

Vulcani cereşti.Stolul timpului asupra dragostei

Invazie de lăcuste într-o piaţă de flori.Strada ta...

Te va urma oriunde te-ai muta...Strivirea

Între trecutul de neşters şi viitorul de neschimbat.Strivit

Sînt pietricica din pantoful lui dumnezeu.Strîngerea

O caracatiţă de îmbrăţişări.Subconştientul

Înot în reţeaua de canalizare.Sublimul ridicol

Să vorbeşti despre ceea ce nu se poate spune nimic.Substantivul

Nod în gîtul verbului.Suflet

Foietaj de membrane între trup şi spirit.Suflete

Mumii în sarcofage de gesturi, în piramide de vorbe...Suflete pereche

Sufletul tău fosforescent, în sufletul meu întunecat...Sufletul

Sîngele spiritului.Sufletul femeii

Maree de hormoni întruna mută ţărmul...Sufletul meu

Haită de câini pierdută de stăpîn.Sufletul meu

Un cîmp de floarea-soarelui privind în jos.Sufletul meu

Plin de goluri pînă la saţietate...Sufletul meu

Furtunile durează ani, ca pe planetele pustii...Sufletul meu

Pilitură de fier în cîmpul tău magnetic schimbător...Sufletul şi spiritul

Popoare fără patrie.Sufocat

Se strînge orizontul, ştreang pe gît.Sunetele

Particule de tăcere.Superficialitate

Privim moartea ca accident şi viaţa ca necesitate...Supraom

Aş întemeia o specie...Supraomul

Vindecatul.Surîsul tău

Deschis într-un flirt cu o lume de altundeva...Surparea

Devin privelişte a ochiului cu pleoape verticale.Suspinul acesta

Suflul unei explozii îndepărtate...Suvenir

Port tatuat pe inimă pulsul tău cel mai repede.Şcolile

Orice şcoală e o şcoală de dresaj.Şenilă

Îţi aşterni singur drumul.Şira spinării

Stîlpul infamiei de care sînt legat de nedesfăcut.Şlefuire

Pînă cînd cuvintele lucesc ca ochii nebunilor...Şlefuirea

Gravitaţia rotunjeşte planetele.Şlefuitorul de lentile

Vărs lacrimi cu tot mai multe dioptrii la priveghiul clipei.Ştiinţa

Religie ce-şi lasă îngerii orfani.Ştiinţă

A confirmat doar existenţa diavolului: ADN-ul.Ştiinţă

A demonstrat doar nemurirea trupului: clonarea.Ştiinţele sociale

Neînstare să prevadă decît trecuturi.Taci

Strigi prin toţi porii.Talentul şi geniul

Binecuvîntarea şi blestemul.Tăcere

Lucrurile mă spun pe mine.Tăcerea

Cuvintele, dinţii de lapte...Tăcerea din poeme

Limbajul dezarticulat.Tăceri

Galaxii fără lumină.Tăcerile

Urlete ultrasonice.Tăcerile poetului

Înnodate gîturi de lebădă.Te iubesc...

Dumnezeiesc de omeneşte.Te iubesc

Al doilea cuvînt e adevăr, primul e minciună...Te iubesc

Îmi eşti mai puţin străină decît îmi sînt eu însumi...Teama de întîlnire

Mă caut doar acolo unde sînt sigur că nu m-aş găsi...Tehnologia

Invazie barbară de obiecte.Telefonul mobil

Colivia cu porumbei supersonici.Teleologie

Sperăm că scopul va scuza absenţa cauzei...Telepatie

Aş provoca molimele cele mai grave...Templul

Înalţ un munte din cărămizi.Tentaţia

Mi-aş semna graţierea condamnării la viaţă...Teoria supercorzilor

Sfori scăpate din mîinile păpuşarului...Test ADN

Am rămîne toţi repetenţi...Testament

Limba moartă le lasă limbilor vii alfabetul, scheletul...Testamentul

Din oasele mele să-şi facă dumnezeu alte zaruri...Tezaurizarea

Toate secundele trecute mă locuiesc ca nişte viermi.Teză, antiteză, sinteză

Mori de apă, mori de vînt, mori de nori.Timiditate

Îndrăznesc să te privesc doar indirect, cu boltă...Timiditate

Te chem doar ocolit, cu nume de lucruri îndepărtate...Timiditatea

Nu îndrăzneşti pentru că vrei mereu prea mult.Timp

Viermele din orice măr.Timp şi bani

Banii sînt mărunţiş de timp.Timpanul meu

Sub saltul mortal al acrobaţilor tăcerii.Timpul

Un maţ de şarpe digerîndu-te de viu.Timpul

Coridor îngust între vastele săli ale spaţiului.Timpul

Membru fantomă.Timpul iubirii

Inima mea, ceas cu limbile smulse.Timpul liber

Evadat din cuşca spaţiului.Toamnă

Frunze verzi din care îţi retragi albastrul...Toate acestea

Urechile taurilor învinşi, pe care ţi le arunc...Toate cuvintele acestea

Scăpate dintr-un gîtlej de spînzurat.Toate lucrurile

Mi le fac mănuşi doar ca să le întorc pe dos.Torturile

Să cunoşti ce nu poţi avea, să ai ce nu poţi cunoaşte...Tradiţia mea

Instinctele.Tragedia

Încerc să-mi ţin soarta într-o cămaşă de forţă.Tragedia

Să impui starea de spirit stării de lucruri.Tragic

Sînt unghie strivită-n uşa trîntită de destin.Traiectoria mea

De pasăre oarbă.Trandafiri

Se scutură de parfum ca de petale ...Transa

Leşin din care mă trezesc în altul, nu în mine...Transplantul

Sîntem făcuţi din bucăţi interşanjabile.Tratament paleativ

Acupunctura cu clipe.Tratamentul

Redeschid rana fiindcă mai tare doare cicatricea.Tratat despre iubire

Dorul naşte dragostea cum rugăciunea pe dumnezeu.Tratat despre limită

Sînt sugrumat de propriile mele margini.Traumele

Geografia spiritului, geologia sufletului.Trăiesc...

E păcatul pe care îl plătesc cu viaţa...Trăiri

Sentimentele sînt cheaguri din sîngele emoţiilor.Trecut şi viitor

Polii electrici care îmi carbonizează clipa.Trepte

Îngîndurat, încarnat, înlemnit, împietrit...Treptele

Umeri.Tresăririle acestea

Puls.Tribunalele

Legalizarea prejudecăţilor.Tristeţea

A fi.Trofeul

Capul meu retezat de pe trupul ţării mele.Trup şi suflet

Pasărea zboară în colivia aflată în cădere.Trup şi suflet

Coardă şi cutie de rezonanţă.Tu

Soare răsărit pe pernă.Tu

Asimptota mea.Tu

Inima mea exterioară.Tu

Ca umbra mea, ce se lasă-ngropată doar sub trupul meu...Tunelul vorbelor

Accelerator de particule de timp.Turismul

Instinct al migraţiei amputat.Turnirul

Sînt o elice care decapitează vulturi.Ţăndările neantului

Materia şi antimateria.Ţiitoare de urît

Ţine-mă de vorbă...ţine-mă de mînă...ţine-mă în viaţă...Uitare

Mi se umplu venele cu sevă de copac.Uitarea

Fragilă umbrelă sub potopul de trecuturi.Ultima impresie

Capul găinii vede trupul decapitat.Ultime dorinţe

O ţigară şi-un potop de napalm peste lume.Ultimii prieteni...

Oameni cu nume de străzi...Ultimul călugăr

În mănăstirea părăsită şi de dumnezeu...Ultimul dor

De mineral.Ultimul sărut

Sigiliu.Umanismul

Omul a devenit animalul totemic.Umanitatea

Animalitate domesticită.Umbra libertăţii

Colorată-n toate nuanţele livide.Umilinţa

Aşa cum cerul coboară pînă-n fundul oricărei gropi...Umilinţele

Hormonii de creştere a eului.Unealta preferată

Dinamita.Unicul şi marele miracol

Că toate se petrec doar după lege.Universul

Degenerarea neantului.Universul

Praf şi pulbere zbătîndu-se în aspiratorul timpului.Universul acesta

Grenadă scăpată din mînă de dumnezeu.Universul nostru

Doar o sumă de erori de calcul.Uni-versurile

Universurile.Ura

Motorul supraturat al lumii.Ura şi indiferenţa

Polii magnetici ai iubirii.Urmele acestor rătăciri

Cîmpuri minate cu flori, ceruri minate cu fluturi...Ursita

M-am născut spre a fi fericit şi nu sînt...Uterul

Cuibul portabil.Utilitate

Faci scrumiere din ţeasta unui geniu.Utopia

Un cutremur de cuvinte stîrnind un tsunami de gesturi...Utopie

Visez un pămînt acoperit de circumvoluţii.Utopie

O lume limpede ca un tablou naiv...Utopie

Aş locui într-un sat plutitor pe un fluviu...Utopie

Vreau un virus informatic care să infecteze omul...Văzduh

Nu-mi pot imagina zei fără pene...Vehiculul acesta

Roată.Verde

Cer şi soare, căzute şi amestecate-n iarbă...Versul

Un sărut rămas pe jumătate sete...Versurile acestea

Ouă cu albuş de cer.Versurile acestea

O flotă de gondole trasă de o flotă de submarine.Versurile acestea

Gloanţe explozibile.Vertebrele mele

Şirul de ţestoase pe care se sprijină lumea.Veşnicie

Să simţi cum clipele se scurg ca sîngele miresei...Veşnicia

Explozie a clipei.Viaţa

Cît moartea îşi ţine respiraţia...Viaţa

Ca în pămînt sînt îngropat de viu într-o cădere.Viaţa

Temniţa unei condamnări pe viaţă.Viaţa

Un ghem de începuturi încîlcite în acelaşi sfîrşit.Viaţa

Joc de nenoroc.Viaţa

Cea mai umilitoare muncă.Viaţa

Visul de la unu la doi, drumul de la unu la zero...Viaţa

Boala ruşinoasă ereditară.Viaţa ca incest

Avem acelaşi strămoş, maimuţă sau dumnezeu...Viaţa de acum

În căutarea timpului rămas...Viaţa de apoi

Viaţa de dinainte.Viaţa mea

Într-un dor şi într-o doară...Viaţa mea

Praf şi pulbere şi cîteva stînci sculptate cu dinamită.Viaţa mea

Peisaj în care doar portretul tău prinde contur...Viaţa mea

Membrană spartă, între a nu fi fost şi a nu mai fi.Viaţa şi cultura

Să înfăşezi un prunc în bandajul unei mumii.Viaţa şi moartea

Siameze.Viciu

Sensul.Viciul

Să scrii aşa cum te-ai injecta.Viciul inacceptabil

Excesul moderaţiei.Vietăţi

Tot ce-i viu miroase-a viu şi-a mort...Vietăţile acestea

Lupi hrăniţi cu cîini vii.Vieţaş

Lanţurile de ADN, gratiile împrejurărilor.Vieţile şi morţile mele

Spiritul, cum piatra; sufletul, cum lemnul; carnea, cum carnea.Viitor

Congelatorul de iluzii.Viitor

Viermii orelor trecute vor ieşi din ouă...Viitorul

Aspiratorul de fiinţă.Viitorul şi trecuturile

Parbriz şi retrovizoare.Vindecarea

Întoarcerea în regnul mineral.Vino...

Cu toţi bărbaţii tăi, incineraţi în pupile...Violul

Amor în stare pură.Visez...

Uragane oprite de aripi de fluturi...Visul unei nopţi de iarnă

Să scuturi un copac de stele...Visul visurilor

Dorm şi visez că dorm şi visez că dorm şi visez că...Vitalitate

Elefant bolnav de frigul din mamuţi.Viu

Biodegradabil.Vivisecţia

Caut vena subţire ce-mi leagă sufletul de trup.Vînătăile inimii mele

Infraroşii şi ultraviolete.Vînător

Te săgetez cu flori, te-mpuşc cu fluturi...Vîrsta copilăriei

Fără lentilele de contact ale amintirilor...Vîrste

Urcuş într-un cimitir vertical.Vîrstele de aur

Naivitatea şi senilitatea.Vocaţie

Arhitect al formelor de relief.Voiaj de nuntă

Pe un catamaran c-o talpă-n mare şi cu una-n cer...Voinţa mea cea de toate zilele

Vreau să vreau ceva...Vorbele

Gesturi decapitate asemeni unor regine.Vorbele

Spînzurători în care-atîrnă cîte o tăcere.Vorbele de dragoste

Nori la care-am înhămat vulturi şi fluturi.Vorbesc

Cînd n-am cu cine să tac.Vorbire

Mahmureala dintre tăceri.Vorbirea

Faţă de masă pe masa tăcerii.Vreme

Mîl în ecluzele inimii.Vreme

Fiori de timp.Vreme bolnavă

Timpul se scurge-n toate părţile deodată.Vremea şi timpul

Un şarpe înghiţit de alt şarpe.Zădărnicia

Sortit să măîmpotrivesc destinului.Zăpezile de acum

Ning seminţe vii pe crusta de beton a lumii.Zăpezile de altădată

Ningeam globule albe.Zăpezile de niciodată

Ningea cu fulgi mai mari ca norii.Zborul

Mă fixează cu irişii galbeni, al oului şi-al cerului.Zborul meu

Nor de beton, armat cu fluturi.Zgomot

Mi-aş acoperi timpanele cu pleoape...Zidul

Cărămizi de priviri congelate.Zodia

Balanţă care nu se mai înclină, ci se frînge...